Súťaž

Ak nám do 31. mája 2019 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Ako sa nazýva zákon, ktorý vysvetľuje energetické straty termodynamických premien vznikajúcich v dôsledku ich nezvratnosti?

zaradíme vás do žrebovania o trikrát dve vstupenky alebo o vstup pre jednu triedu do Zážitkového centra vedy Aurelium v Bratislave. V Aureliu sa pomocou hier a pokusov oboznámite s najzaujímavejšími javmi v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied.

Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre