Syndróm vyhorenia

Hosťom novembrovej Vedy v CENTRE bude psychológ Karol Kováč, ktorý sa vo svojej prednáške zameria na tzv. syndróm vyhorenia.

Udalosť na Facebooku

Vyčerpanosť, nechuť do aktivity či strata koncentrácie. To sú len niektoré z prejavov vyhorenia. Množstvo ľudí, ktorých tento stav trápi alebo sa k nemu postupne prepracovávajú, neprestajne rastie. Silnejúci tlak na výkon a nadmiera pracovných povinností často prenasledujú už mladých, ktorí si len začali budovať kariéru alebo rodinný život. Kedy sme vyhorení? Čo tento stav vytvára? Je potrebné ho liečiť?

Odpovede na tieto otázky sa dozviete vo Vede v CENTRE vo štvrtok 30. novembra 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Jej hosťom bude Mgr. Karol Kováč, PhD., psychológ z Ústavu aplikovanej psychológie Univerzity Komenského v Bratislave a zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na Youtube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. novembra 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Podľa oficiálnych štatistík Európskej únie má 55 % obyvateľov skúsenosť s nejakým štádiom vyhorenia. Z výsledkov na vzorke 9 500 účastníkov vyplýva, že viac ako polovica sa cíti vyčerpaná už len pri pomyslení na ďalší pracovný deň a len 23 % má energiu na rodinu a priateľov. Syndróm vyhorenia nenastáva okamžite, jeho priebeh je postupný. Počas prednášky odborník pomenuje jednotlivé fázy, uvedie príklady a negatívne dôsledky. V druhej časti porozpráva o tom, ako predchádzať tomuto stavu, ale aj o tom, ako postupovať v prípade, keď už sme vyhorení.

Mgr. Karol Kováč, PhD., je psychológ a zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave. Témam stresu, syndrómu vyhorenia a psychohygieny sa profesijne venuje 15 rokov. V individuálnej praxi pracuje s rozmanitými cieľovými skupinami: s manažérmi, majiteľmi spoločností, učiteľmi, lekármi či vrcholovými športovcami. Jeho portfólio prednášok a workshopov absolvovalo viac ako 7 000 účastníkov. Odborník je súčasťou medzinárodného tímu zaoberajúceho sa výskumom autonómneho nervového systému. Absolvoval psychosomatický výcvik na Univerzite Palackého v Olomouci, ucelený koučujúci výcvik ICF s názvom Umenie zmyslu nielen v biznis koučovaní, autogénny tréning, Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu či integratívnu prácu s motiváciou a so zmenou. O svoje skúsenosti, poznatky a praktické zručnosti sa delí v rámci akademickej praxe so študentmi psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Články o prevencii a dôsledkoch stresu publikuje v popularizačných časopisoch a novinách (ForbesHospodárske novinyTrendZdravotnícke noviny) aj v odborných periodikách. Témou posledného článku, ktorý bol publikovaný v roku 2022 v International Journal of Environmental Research and Public Health, je štandardizácia dotazníka o syndróme vyhorenia.

Text a foto NCP VaT

Komentáre