Test pozornosti 7/2023

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali júlový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. V našej Slnečnej sústave má každá planéta s magnetickým poľom radiačné pásy. Tie, ktoré obklopujú Zem, sa nazývajú

a) Clarkove pásy
b) Van Allenove pásy
c) Gilbertove pásy
d) Ørstedove pásy

2. Používanie ozvien zvukov na určovanie prekážok a polohy, napríklad netopiermi, je známe ako

a) ultrakrik
b) sonografia
c) rádiolokácia
d) echolokácia

3. Správy o fingovanom vystúpení ľudí na povrch Mesiaca sa objavujú od čias misie Apollo 11, ktoré pristálo na jeho povrchu

a) 25. mája 1961
b) 24. decembra 1968
c) 20. júla 1969
d) 30. júla 1971

4. Elektronický systém monitorujúci dopady loptičiek v tenise a ďalších hrách má pomenovanie

a) orlie oko
b) sokolie oko
c) jastrabie oko
d) rybie oko

5. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá skúmaním nežiaducich účinkov rôznorodých látok na živé organizmy vrátane ľudí, je

a) imunológia
b) toxikológia
c) patológia
d) histológia

6. Nové ďalekohľady BlackGEM pátrajúce po zdrojoch gravitačných vĺn sú umiestnené na observatóriu ESO v Čile na vrchu

a) Cerro Paranal
b) Cerro Armazones
c) La Silla
d) Cerro Tololo

7. Prírodný úkaz známy ako červené škriatky, ktorý je možné zachytiť najmä pomocou fotoaparátu, patrí do skupiny
a) guľových bleskov
b) zôr
c) nočných svietiacich oblakov
d) nadoblačných bleskov
8. Najobdivuhodnejšie stavebné dielo našich spevavcov je vakovité hniezdo

a) kúdeľníčky lužnej
b) vlhy obyčajnej
c) drozda plavého
d) trupiála žltochrbtého

9. Latinský názov ryšavky Apodemus je odvodený z gréckeho slova a doslova znamená

a) mimo domova
b) dojímavý pohyb
c) rýchly skok
d) veľká populácia

10. Vedci všeobecne predpokladajú, že najstarším typom plavidiel boli člny vydlabané z jedného kmeňa stromu, tzv.

a) monoxyly
b) monoskopy
c) monolity
d) monocykle

11. Prvé metro v pevninskej Európe otvorili v roku 1896 v meste
a) Berlín
b) Paríž
c) Londýn
d) Budapešť
12. Termín bit po prvý raz použil vo svojej práci publikovanej v roku 1948 zakladateľ teórie informácie

a) Kurt F. Gödel
b) Alan M. Turing
c) Gordon E. Moore
d) Claude E. Shannon

13. Za najväčšiu botanickú záhradu na svete s plochou viac ako 120 hektárov sa považuje záhrada

a) v Kew
b) v Kirtlande
c) v Padove
d) v Leidene

14. Hruškovitý tvar atómového jadra majú napríklad izotopy

a) ortuti
b) polónia
c) olova
d) rádia

15. Ideálne hypotetické teleso pohlcujúce úplne všetko elektromagnetické žiarenie dopadajúce na jeho povrch označujeme pojmom

a) absolútne čierne teleso
b) čierna diera
c) tmavá hmota
d) čierna skrinka

16. Jav, ktorý v minulosti často pozorovali najmä námorníci ako dlhé elektrické výboje ťahajúce sa zo sťažňov, má názov

a) Tyndallov jav
b) modrý výtrysk
c) Eliášov oheň
d) Brockenské strašidlo

17. Genetici odhalili prudký pokles početnosti sapientov pred asi 75-tisíc rokmi, ktorý sa často vysvetľuje výbuchom supersopky

a) Tambora
b) Krakatoa
c) Toba
d) Taupo

18. Ako hlavné dochucovadlo nápoja Vinea vyrábaného z hroznového muštu použil jej autor Jozef Farkaš

a) ríbezľu
b) jablko
c) bazu
d) lipu

Správne odpovede

1b, 2d, 3c, 4c, 5b, 6c, 7d, 8a, 9a, 10a, 11d, 12d, 13a, 14d, 15a, 16c, 17c, 18c

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre