UI a autonómne vozidlá

Ivana Budinská, riaditeľka Ústavu informatiky SAV, sa vo svojej prednáške venuje problematike umelej inteligencie a autonómnych vozidiel.

Umelá inteligencia zasiahla do automobilového priemyslu na rôznych úrovniach. Vývoj autonómnych, samoriadiacich vozidiel nie je možný bez podpory technológií a metód umelej inteligencie a cloudových služieb. Okrem samotného vozidla sa tieto technológie používajú na monitorovanie šoférov, pri určovaní poistného a, samozrejme, aj v procese návrhu, vývoja a výroby vozidiel. Aj mnohé technológie vyvíjané pre drony sa teraz využívajú pre autonómne autá na zlepšenie ich schopností a tiež na zvýšenie bezpečnosti ich prevádzky. Prednáška I. Budinskej sa zameriava na niektoré špecifické metódy a technológie umelej inteligencie, ktoré sa priamo využívajú v autonómnych vozidlách. Okrem toho sa venuje aj etickým a legislatívnym problémom súvisiacim s prevádzkou autonómnych áut.

Ing. Ivana Budinská, PhD., je od roku 2008 vedúcou oddelenia modelovania a riadenia diskrétnych procesov Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied a od roku 2015 jeho riaditeľkou. Jej výskumná činnosť je orientovaná na oblasť kybernetiky a aplikovanej informatiky. V súčasnosti sa venuje aplikovaniu metód umelej inteligencie pre robotiku. Zameriava sa na metódy inšpirované prírodou – správanie sociálneho hmyzu, interakcie v rámci veľkých skupín vtákov, rýb, ale aj cicavcov (netopiere). Pôsobí ako externý pedagóg na Fakulte elektrotechniky a informatiky a Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.

Komentáre