V službách učiteľov

Medzi mnohé predsudky, ktoré panujú k jazykovým modelom založeným na strojovom učení, ako je ChatGPT, dozaista patrí aj ten, podľa ktorého využívať ich pri práci znamená podvádzať. Dupľom v škole.

Foto Unsplash/Nick Morrison

Vôbec to tak nemusí byť. ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) je jednoducho čosi ako jazykový robot, ktorý je trénovaný na základe analýzy obrovského množstva dát a na základe vstupných otázok dokáže generovať textové odpovede alebo vykonávať úlohy. Môže byť užitočným pomocníkom nielen pre žiakov, ale aj pre ich učiteľov.

Testy od robota

Učitelia trávia veľa času pri rôznych rutinných činnostiach, nehovoriac o často zbytočnej administratíve v podobe rôznych výkazov, zápisníc a hlásení pre vedenie školy aj nadriadené zložky.
Príprava na vyučovaciu hodinu by mala byť kreatívna činnosť, v ktorej sa môžu naplno prejaviť odborné aj ľudské vlastnosti učiteľov a umelá inteligencia (AI) môže slúžiť na katalogizovanie informácií. Príprava otázok na rôzne testy s tým, že treba vytvoriť minimálne dva varianty, aby žiaci sediaci vedľa seba nemohli odpisovať, je však už do značnej miery stereotyp, pri ktorom sa AI môže naplno realizovať. Rovnako to platí pri príprave jazykových testov, v ktorých treba dopĺňať slová alebo ich časti, a iné podobné aktivity.
Zatiaľ čo učitelia niektorých predmetov, napríklad dejepisu, môžu nástroj typu ChatGPT pre pomerne vysokú mieru pravdepodobnosti fabulovania využívať len obozretne a všetko musia kontrolovať, učitelia cudzích jazykov sú fascinovaní schopnosťou ChatGPT porozumieť a generovať text v rôznych jazykoch. Od v súčasnosti najvýkonnejšieho modelu GPT-4 môžete získať lepší preklad než zo služieb klasických prekladačov typu Google Translate.

Výhody aj limity

Foto Pexels/Mojahid Mottakin

Na rozdiel od doteraz používaných klasických vyhľadávačov, kde sa učitelia museli prehrabať množstvom výsledkov a článkov, ChatGPT urobí túto v podstate katalogizačnú činnosť za učiteľa a, samozrejme, aj za žiaka. Bez ohľadu na to, o aký vyučovací predmet ide, AI môže pomôcť učiteľom generovať kreatívne nápady na projekty a zadania pre žiakov. ChatGPT dokáže významne pomôcť aj pri opravovaní prác žiakov. Upozorní na chyby a niekedy aj poradí, ako sa podobnému typu chýb vyhnúť.
Popri tom si však treba uvedomovať aj limity tejto služby. Tá bola síce natrénovaná na obrovskom množstve dát, lenže najnovšie údaje medzi nimi nie sú. Na ilustráciu, súčasná verzia (pochádzajúca z júna 2023) bola trénovaná na údajoch, ktoré vznikli do konca roku 2021, takže s otázkou týkajúcou sa nedávnych udalostí pri nej neuspejete. Napríklad ani redaktori píšuci o technológiách by neboli úspešní so zadaním podnetu na recenziu produktu, ktorý bol na trh uvedený len nedávno. Tento problém viac či menej úspešne a lepšie riešia skôr niektoré služby, ktoré kombinujú ChatGPT s vyhľadávačmi.

Foto Pexels/RDNE Stock project

Užitočné ťaháky

Veľa učiteľov si sťažuje, že žiaci využívajú umelú inteligenciu na podvádzanie. Protiargumentom k týmto sťažnostiam by mohlo byť, že žiaci sa predsa snažili podvádzať vždy, navyše nie je podvádzanie ako podvádzanie. Počas štúdia na strednej škole som bol niekoľkokrát prekvapený, keď mi učiteľ zobral ťahák, prezrel si ho… a nič. Nenasledovala nijaká sankcia a mohol som pokračovať v písomke. Keď som sa ho na to spýtal, vysvetlil mi, že zistil, že ťahák som si robil sám a pri jeho prácnej výrobe som sa danú tému vlastne naučil, a to dokonca pre mňa atraktívnou formou.
Pridaná hodnota žiackeho podvádzania prostredníctvom ChatGPT spočíva v tom, že žiaci sa metódou pokus – omyl alebo naštudovaním dokumentácie naučia sformulovať zadanie, čo býva často cennejšie než primárny cieľ školského projektu, pri ktorom študent podvádzal. Aj toto by mohol učiteľ vziať do úvahy, ak niektorého z nich prichytí pri podvádzaní.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 10/2023. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Ľuboslav Lacko, Nextech, úprava R

Komentáre