Veda v CENTRE: Fyzika nízkych teplôt

Hosťom júlovej online vedeckej kaviarne bude Peter Skyba, vedúci vedecký pracovník Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a laureát ocenenia Vedec roka SR 2019. Hovoriť bude o tom, čo sa skrýva pod pojmom teplota, a čo sa stane s látkami, keď ich začneme schladzovať.

V prednáške sa dozviete, prečo môžu látky po schladení nadobúdať a prejavovať úplne nové vlastnosti. Prednášajúci objasní, čo je podstatou kvantovo-mechanických vlastností látok a predstaví jeden z kvantovo-mechanických javov v makroskopickom meradle. Zistíte, aké sú najnižšie dosiahnuteľné teploty v prírode a čo spája fyziku nízkych teplôt s vesmírom. Súčasťou bude ukážka niekoľkých ukážkových experimentov, ktoré demonštrujú vplyv zníženia teploty na vlastnosti látok.
Ďalej sa dozviete, aké najnižšie teploty môžu byť v prírode, ako súvisí fyzika nízkych teplôt s vesmírom, a pozriete si aj experimenty, ktoré názorne ukážu, ako sa po znížení teploty zmenia vlastnosti látok.
Prednáška s názvom Fyzika nízkych teplôt bude dostupná 23. júna 2020 na YouTube CVTI SR v zozname Veda v CENTRE.

RNDr. Peter Skyba, DrSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutých fáz hélia-3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií. Peter Skyba bol zodpovedným riešiteľom aj mnohých medzinárodných a národných vedeckých projektov. Je nositeľom niekoľkých ocenení, ktoré mu udelili za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy. V roku 2000 získal Cenu SAV za spoluprácu s vysokými školami, v roku 2005 mu udelil minister školstva SR Cenu Sophia 2005, Cenu SAV za infraštruktúru získal v roku 2008 a v roku 2018 ho ocenila aj Slovenská fyzikálna spoločnosť. V tomto roku sa stal laureátom ocenenia Vedec roka SR 2020.

https://youtu.be/Wnx0N-IWw1s