Záblesky na Jupiteri

Astronómovia oznámili objav záblesku na povrchu Jupitera, ktorý zachytil detekčný softvér 15. októbra 2021. Ten má pravdepodobne na svedomí dopad telesa do atmosféry planéty.

Japonský astronóm Ko Arimatsu zachytil možný dopad telesa na Jupiter ako záblesk v Severnej rovníkovej zóne 15. októbra 2021 o 13:24 UT. Nasnímal ho pomocou 28 cm ďalekohľadu typu Schmidt-Cassegrain (Celestron C11), foto Ko Arimatsu/Kyoto University.

K objavu došlo len mesiac po záblesku, ktorý zachytili amatérski astronómovia 13. septembra 2021. Pokiaľ sa potvrdí, pôjde už o jedenásty dopad asteroidu alebo kométy na Jupiter od dopadu jadier kométy Shoemaker-Levy 9 v júli 1994. Tím astronómov, ktorý vedie Ko Arimatsu z Kjótskej univerzity v Japonsku, zaznamenal záblesk 15. októbra pomocou detekčného softvéru PONCOTS, ktorý je súčasťou systému automatických ďalekohľadov OASES. K udalosti došlo na Jupiteri v páse nazvanom Severná rovníková zóna pod tenším tmavým pásom nazývaným Severný mierny pás. Záblesk je na videozázname vidieť počas štyroch sekúnd. Veľmi rýchlo narastá k maximu jasnosti, potom má asi dve sekundy konštantnú jasnosť a napokon zmizne.
Podľa údajov Europlanet Society dopadne na Jupiter ročne asi šesť objektov s rozmerom desať metrov alebo väčších. Vďaka softvéru na detekciu prechodných javov, ako je napríklad DeTeCt, sa tempo objavov týchto udalostí v posledných rokoch zvýšilo. Na rozdiel od dopadov jadier Shoemaker-Levy 9., udalosť zo septembra 2021 nezanechala v atmosfére planéty nijakú tmavú škvrnu. Táto udalosť nebude zrejme výnimkou. Obe udalosti nám však ukazujú, že potenciálne nebezpečných telies poletuje vo vesmíre naozaj veľa. Je šťastie, že mnoho z nich vychytá vďaka svojej silnej gravitácii práve Jupiter.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.