Žatva vedátorov z AMAVET-u

Mladí slovenskí vedátori zaznamenali obrovský úspech na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad, ktorá sa konala v júni na Rochester Institute of Technology (RIT) v americkom Rochestri.

Laura Kleinová a Natália Ivanecká, študentky Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove, získali zlatú medailu v kategórii Veda za prezentáciu projektu Odpudzujú bežné kozmetické produkty kliešte? (Are common cosmetic products repellent for ticks?)

Zlaté dievčatá

Laura a Natália postúpili na medzinárodnú súťaž ako výherkyne národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022, ktorý organizuje nezisková organizácia Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Vedeckým konzultantom ich projektu bol doc. Branislav Peťko z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Účasti na Genius Olympiad predchádzala aj séria online konzultácií pod vedením odchovancov AMAVET-u dr. Michala Zajačka (Masarykova univerzita, Brno) a dr. Mariána Babinčáka (Jagelovská univerzita, Krakow). Dievčatá na projekte po Festivale vedy a techniky kontinuálne ďalej pracovali a zlepšovali ho po obsahovej aj vizuálnej stránke. Zlatá medaila je skvelým zakončením ich tvrdej práce na projekte, zhrnul M. Zajaček, ktorý slovenský tím AMAVET-u na medzinárodnom podujatí viedol a prezentoval aj odborný príspevok v Centre výpočtovej relativity a gravitácie RIT na tému čiernych dier v centrách galaxií.
Vo svojom projekte Laura a Natália porovnávali repelentnosť bežných kozmetických produktov, najmä šampónov, resp. sprchových gélov, parfumov a éterických olejov. V rozsiahlej štúdii, pri ktorej sa efekt skúmal na viac ako 1 600 kliešťoch, zistili, že parfumy a éterické oleje sú v porovnaní so šampónmi väčšmi repelentné. Na základe analýzy vyhotovili aj vlastný repelentný produkt – kokosový krém, ktorý kliešte výrazne odpudzuje, no súčasne je v porovnaní s bežnými syntetickými repelentmi ohľaduplný k životnému prostrediu.

Olympiáda pre najlepších

Genius Olympiad organizuje nezisková organizácia Terra Science & Education so sídlom v Syracuse, USA. Hostiteľom olympiády, ktorá sa prvýkrát konala v roku 2011 na pôde State University of New York v Oswegu v štáte New York, je od roku 2023 práve RIT.
Tento rok sa do Genius Olympiad 2023 prihlásilo spolu 1 453 projektov, z ktorých do medzinárodného finále postúpilo 726. Tie hodnotila odborná komisia, pričom jednému projektu sa venovalo približne 5 až 10 porotcov. Vedúci slovenského tímu AMAVET Michal Zajaček sa podieľal aj na hodnotení 25 projektov účastníkov z iných krajín.
Podľa celkového hodnotenia boli udelené zlaté, strieborné, bronzové medaily a čestné uznania. Laura Kleinová a Natália Ivanecká sa so svojím projektom umiestnili medzi 10 % najlepšie hodnotených projektov. Okrem zlatej medaily získali aj štipendium na RIT, jednom z najprestížnejších technologických inštitútov, v hodnote 25 000 dolárov.
Slovensko na podujatí reprezentovala aj Anna Pénzešová z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove, ktorá postúpila so svojím projektom z biologickej olympiády o vplyve zmagnetizovanej vody na zvyšovanie znášky nosníc. S rovnakou témou sa zúčastnila aj národného kola Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 a na Genius Olympiad získala čestné uznanie.

Štyri živly v Aureliu

V júni sa v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave konal 6. ročník súťaže pre žiakov základných škôl s názvom Festival 4 živlov AMAVET 2023 (F4Ž).

Festival prepája vedné disciplíny pomocou štyroch živlov a podporuje žiakov základných škôl k prirodzenému učeniu sa. Až 30 žiakov z celého Slovenska prihlásilo do súťaže 63 projektov. Na jednom projekte mohli pracovať jeden, dvaja alebo traja autori. Vďaka nadpráci svojich učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí vedátori preukázať svoj talent na prírodné a spoločenské vedy.
Súťaž tentoraz trvala šesť hodín. Členovia odbornej hodnotiacej komisie sa podobne ako po iné roky zamerali nielen na hodnotenie súťažiacich, ale zároveň v diskusii so žiakmi radili, ako môžu zdokonaliť svoje vedátorské projekty v budúcnosti. Takáto spätná väzba zostáva v mysli aj tých súťažiacich, ktorí sa nedostanú na stupienok víťazov.

Predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková, odborná zamestnankyňa a Junior Principal Investigator na Jagelovskej univerzite v Krakowe, zhodnotila F4Ž za všetkých takto: Máme za sebou ďalší rok, kedy mala odborná hodnotiaca komisia náročnú úlohu pri výbere tých najlepších projektov. Mnohé projekty dosahovali vysokú úroveň spracovania a prezentácie, za ktoré sa súťažiaci nemusia hanbiť. Teší nás, že mladých veda čoraz viac baví. Povzbudzujeme aj ostatných súťažiacich, aby na svojich projektoch pracovali, vylepšili ich podľa rád členov komisie a aby sme sa takto stretli opäť o rok. Veľká vďaka patrí aj pedagógom a rodičom, ktorí mladým výskumníkom veria a venujú im svoju trpezlivosť a prácu.
Princípom súťaže F4Ž je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou Prečo prebudili v sebe prirodzenú túžbu po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku Ako. AMAVET takto vytvára priestor pre talentovaných žiakov, budúcich vedcov, čím podporuje ich osobnostný rast a motiváciu zaujímať sa o vedu a techniku.

Mladé IT talenty

Už 18 rokov je súťaž JUNIOR INTERNET AMAVET pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií.

Súťaže sa zúčastňujú začínajúci tvorcovia webu, grafici, dizajnéri, programátori mobilných aplikácií a blogeri, ktorých práce vybrala odborná hodnotiaca komisia na celoslovenské finále. Najlepšie práce boli ocenené v šiestich súťažných kategóriách: JuniorWEB, JuniorDESIGN, JuniorAPP, JuniorBLOG, JuniorLEARN a JuniorTEXT. Autori ich prezentovali osobne v Bratislave a prostredníctvom živého prenosu na Youtube AMAVET.

Do tohtoročnej súťaže prihlásili žiaci základných a stredných škôl 317 projektov. Po vyhodnotení základného kola postúpilo do finále 60 žiakov s 51 projektmi. Finalisti mali presne stanovený čas 3,5 minúty na prezentáciu svojej tvorby. Po každej prezentácii nasledoval priestor na otázky a diskusiu s členmi hodnotiacej komisie, ale aj s divákmi, ktorí posielali otázky cez platformu sli.do. O úspechu projektu rozhodovali originalita a nápad, dizajn, technické vyhotovenie, ale aj responzivita, návštevnosť a zabezpečenie.
Absolútnym víťazom sa stal David Pilarčík s projektom IsItHere. Ide o aplikáciu zameranú na verejnú dopravu a zdieľanú mobilitu a ponúka odchody prostriedkov verejnej dopravy už v štyroch mestách: v Bratislave, Nitre, Trenčíne a Žiline.
A aké sú najzaujímavejšie fakty tohtoročnej súťaže? Najmladším účastníkom konferencie bol dvanásťročný súťažiaci, ktorý prezentoval projekt v kategórii JuniorWEB, dievčatá mali vo finále súťaže zastúpenie 28,3 % (do finále sa prebojovalo 17 dievčat a 43 chlapcov) a cez platformu sli.do bolo odoslaných 373 otázok.

Text a foto Ján Nemec, AMAVET, úprava R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.