Rozdiel vedecko-technický a vedeckovýskumný

V slovenčine máme dva spôsoby písania zložených prídavných mien: so spojovníkom (napr. rakúsko-uhorský, slovensko-poľský, žlto-čierny) a bez spojovníka (napr. malokarpatský, veľkomoravský, občianskoprávny). Niektoré prípady sú jasné a z hľadiska pravopisu ich nepociťujeme ako problematické. Pri niektorých zložených prídavných menách však existujú obidva spôsoby písania, pričom… pokračuj

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr je známy ako vynikajúci pedagóg na bratislavskom evanjelickom lýceu, básnik, politik, novinár, priekopník modernej slovenskej žurnalistiky, poslanec uhorského snemu za mesto Zvolen a propagátor ľudovej slovesnosti. Tentoraz si všimneme predovšetkým jeho jazykovedné dielo, ktoré v podobe kodifikácie spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenských nárečí… pokračuj