Život v slovách

Na slovenských základných a stredných školách je povinnou súčasťou vyučovania od 1. ročníka až po maturitu predmet slovenský jazyk. O jazyku a jazykovede sme sa rozprávali so Sibylou Mislovičovou z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave. Čomu všetkému sa v súčasnosti jazykovedci venujú? Rozsah… pokračuj

Počítačové spracovanie slovenčiny

Hosťom marcovej online vedeckej cukrárne s názvom Ako technológie pomáhajú pri spracovaní slovenčiny a čo vieme naučiť umelú inteligenciu? bude Radovan Garabík z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Na prínos moderných technológií v jazykovede sa dá pozerať z dvoch strán. Na jednej strane nám počítačové… pokračuj

Slovenčina na každý deň

Koncom minulého roka vyšla zaujímavá knižka, ktorá môže byť pre milovníkov slovenčiny veľmi príjemným spoločníkom. Minulý rok sme strávili doma viac času ako zvyčajne a už je jasné, že ani začiatok nového roka nebude iný. Publikácia Slovenčina na každý deň od Sibyly Mislovičovej a kolektívu… pokračuj

Rozdiel vedecko-technický a vedeckovýskumný

V slovenčine máme dva spôsoby písania zložených prídavných mien: so spojovníkom (napr. rakúsko-uhorský, slovensko-poľský, žlto-čierny) a bez spojovníka (napr. malokarpatský, veľkomoravský, občianskoprávny). Niektoré prípady sú jasné a z hľadiska pravopisu ich nepociťujeme ako problematické. Pri niektorých zložených prídavných menách však existujú obidva spôsoby písania, pričom… pokračuj