Cena Štefana Jedlíka 2022

Slovenská magnetická spoločnosť Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasuje celoštátnu súťaž o Cenu Štefana Jedlíka za najlepšiu záverečnú prácu v odbore aplikovaný magnetizmus a magnetické materiály. Do súťaže môžu byť prihlásení študenti všetkých univerzít a vysokých škôl SR, ktorí v akademickom roku 2021/2022 úspešne obhájili záverečnú… pokračuj

Cena Štefana Jedlíka

Slovenská magnetická spoločnosť od roku 2011 organizuje celoslovenskú súťaž pre absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaného magnetizmu a magnetických materiálov s názvom Cena Štefana Jedlíka. Do desiateho ročníka súťaže sa mohli prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl v… pokračuj

Cena Štefana Jedlíka 2020

Slovenská magnetická spoločnosť od roku 2011 organizuje celoslovenskú súťaž pre absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia o najlepšiu záverečnú prácu v oblasti aplikovaného magnetizmu a magnetických materiálov s názvom Cena Štefana Jedlíka. Do deviateho ročníka súťaže sa mohli prihlásiť študenti všetkých univerzít a vysokých škôl v SR, po úspešnej… pokračuj