Industriálne zelené oázy

Vplyv človeka na krajinu z dôvodu využívania modernej techniky a technológií, ako aj z dôvodu uspokojovania potrieb rastúcej ľudskej populácie je čoraz výraznejší. Dochádza pri tom okrem iného k znižovaniu až strate biologickej rozmanitosti. Ako vyzerá biodiverzita v priemyselných parkoch a ako ju môžeme obnoviť… pokračuj

Pesticídy – ochrana či hrozba?

V súčasnosti je aplikácia pesticídov na ničenie škodcov a buriny takmer nevyhnutná z hľadiska ochrany a zvýšenia výnosov poľnohospodárskych plodín. Pesticídy sa stali primárnym nástrojom v modernom poľnohospodárstve. Sú však skutočne iba pomocníkmi? V posledných desaťročiach prispeli pesticídy k výraznému vzrastu úrody ovocia, zeleniny a… pokračuj

Ako urýchliť ochladenie?

Pokusy ovplyvňovať poveternostné podmienky siahajú zrejme kamsi až k začiatkom poľnohospodárstva, keď sa počasie stalo rozhodujúce pre prežitie celých ľudských komunít. Mágiu dávno vystriedali veda a technika, na podstate problému sa však veľa nezmenilo. Ľudia sa naďalej pokúšajú priamo ovplyvňovať deje v zemskej atmosfére, a… pokračuj

Klimatické zmeny a verejná mienka

V siedmej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí sociologička Katarína Strapcová o klíme z pohľadu verejnej mienky. Rok 2020 bol z pohľadu odbornej diskusie o environmentálnych témach veľmi zaujímavým a možno povedať, že aj prelomovým rokom. V súvislosti s ekonomickou krízou a… pokračuj

Človek verzus planéta

V šiestej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí Pavol Kenderessy z Ústavu krajinnej ekológie SAV o planetárnych medziach. Nie je žiadnym prekvapením, že s tým, ako svetová populácia neustále rastie, sú limity využitia základných globálnych zdrojov, ako sú pitná… pokračuj

Vtáctvo v meniacom sa globálnom prostredí

V piatej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí zoológ Radovan Václav o vtáctve. Vtáctvo Slovenska, kde jedinci iba mizivého percenta druhov ostávajú permanentne vo svojich domovských okrskoch, je integrálnou súčasťou globálneho spoločenstva vtákov – so všetkými negatívami a pozitívami,… pokračuj

Klíma a naša Zem

V štvrtej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí Peter Hrabčák o klíme. Fascinujúci vzťah medzi klímou a životom na našej Zemi trvá už 4 miliardy rokov. Počas tejto doby sa vzájomne ovplyvňovali a vyvíjali. Život určite patrí medzi najvýznamnejšie… pokračuj

Pôda – náš poklad

V tretej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí Jaroslava Sobocká o pôde. Pôda je všeobecne chápaná ako obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj. Má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným… pokračuj

Invázne druhy hmyzu na Slovensku

V druhej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí sa zoológ a ekológ Marek Dzurenko venuje biologickým inváziám a problematike inváznych druhov hmyzu na našom území. Biologické invázie predstavujú čoraz väčší problém tak z hľadiska zachovania svetovej biodiverzity, ako aj hospodárstva. Druhovo… pokračuj

Čomu čelia naše rieky?

V prvej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí hovorí profesor Vladimír Kováč o problémoch našich vôd. Človek žije v suchozemskom prostredí, a tak je prirodzené, že široká verejnosť vníma skôr environmentálne ohrozenia, ktoré sa týkajú jeho prirodzeného prostredia, napríklad globálnu… pokračuj