Zo Sibíri na Aljašku

Jazero Bajkal, foto Pixabay

DNA získaná z približne 14 000 rokov starého úlomku zuba muža naznačuje, že ľudia obývajúci veľké územie Ázie boli predkami prvých Američanov. Ukazuje sa teda, že súčasní pôvodní Američania v Severnej a Južnej Amerike sú čiastočne ich príbuzní. Podľa archeológov pod vedením vedúceho Inštitútu Maxa Plancka (MPI) pre vedu o ľudských dejinách v nemeckej Jene Johannesa Krausa zub odkrytý na nálezisku južne od juhosibírskeho jazera Bajkal poskytuje najstaršie známe genetické spojenie medzi Ázijčanmi kamennej doby a prastarými usadlíkmi Ameriky. Táto štúdia odhaľuje najhlbšie spojenie medzi Sibírčanmi z obdobia mladého paleolitu a prvými Američanmi, uviedli vedci v časopise Cell.

Foto Galina Pavlenoková/MPI

DNA zuba juhosibírskeho jedinca potvrdzuje, že zdedil gény dvoch ázijských populácií, ktoré prispeli ku genetickej výbave pôvodných Američanov. S použitím už získanej DNA z ľudských pozostatkov na niekoľkých prastarých sibírskych náleziskách archeologička He Yuová z MPI a jej kolegovia usúdili, že jedna z týchto populácií predkov vznikla v severovýchodnej Ázii, východne od jazera Bajkal, druhá prišla zo severo-centrálnej Ázie, na západ od jazera. Túto domnienku potvrdzuje aj predchádzajúce štúdium takmer 10 000 rokov starého muža v severovýchodnej Sibíri. Nie je jasné, kde a kedy sa členovia týchto dvoch populácií stretli a zmiešali. Toto miešanie sa medzi nimi však vyprodukovalo zmes DNA, ktorá charakterizuje ľudí, ktorí prešli pred asi 16 000 alebo viac rokmi pevninským mostom na súčasnú Aljašku. Doteraz mnohí výskumníci predpokladali, že genetické korene pôvodných Američanov ležia len v severovýchodnej Ázii.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.