Zurvalec Slnečnej sústavy

Infračervená snímka Io, foto NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Jupiterov mesiac Io je vulkanicky najaktívnejšie teleso v našej Slnečnej sústave. Niektoré z jeho sopiek vystreľujú magmu vyššie ako lietajú lietadlá na Zemi. A nie je to krátkodobá fáza. Io mohol byť podľa vedcov vulkanicky aktívny počas celej svojej existencie trvajúcej 4,57 miliardy rokov. Ak bol Io sopečný počas celej svojej histórie, množstvo materiálu, ktoré sa už pri výbuchoch dostalo na jeho povrch, tvorí desať – až stonásobok celého plášťa, uviedla planetárna vedkyňa z Caltechu Katherine de Kleerová. Tento materiál musí byť potom opakovane recyklovaný späť do plášťa.
K. de Kleerová s kolegami pomocou údajov z rádiového observatória ALMA v Čile určili koncentrácie ťažkých a ľahkých variantov síry v atmosfére Io, kam ich vyvrhujú sopky. Ľahšie varianty sa môžu strácať vo vesmíre, ťažšie sa postupne koncentrujú v atmosfére a tvoria meradlo sopečnej aktivity. Io už stratil 94 až 99 % svojej síry s výnimkou tej, ktorá môže byť uložená v jeho jadre. Ak ju vždy strácal polovičnou až päťnásobnou rýchlosťou v porovnaní so súčasnou, takéto vyčerpanie zásob muselo zabrať celú alebo väčšinu jeho doterajšej existencie. Io je orbitálne uzamknutý v gravitačnom tanci so svojím súrodeneckým mesiacom Európou. Tanec do oboch pumpuje teplo, lenže kým Io zúri, Európa je vďaka tomu jedným z najpravdepodobnejšie obývateľných svetov našej Slnečnej sústavy.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.