Aj NASA je otvorená

Webový portál NASA Science aplikuje najnovšie trendy z oblasti otvorenej vedy. Výskumníci NASA napĺňajú predsavzatie o podpore otvorených postupov pri šírení poznatkov svojho výskumu čo najširšej verejnosti.

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) nasleduje svoju politiku otvorenej vedy a sprístupňuje materiály určené na podporu otvoreného vzdelávania, spoluvyužívania výskumných dát a občianskej vedy, dostupné na portáli science.nasa.gov.

Foto NASA GLOBE Observer

Wavelength

Otvoreným vzdelávacím zdrojom je venovaný portál NASA Wavelength. Ide o kolekciu otvorených zdrojov zahŕňajúcich informácie z výskumov NASA. V kolekcii môžu používatelia vyhľadávať pomocou kľúčových slov a/alebo rozbaľovacích ponúk, kde nájdu zdroje, ktoré môžu použiť pri výučbe a vzdelávaní.

Infiniscope

Projekt Infiniscope financovaný agentúrou NASA má za cieľ zmeniť vzdelávanie v oblasti vied o Zemi a vesmíre a posilniť postavenie pedagógov prostredníctvom vytvárania kvalitných digitálnych vzdelávacích skúseností, profesionálneho rozvoja pedagógov, komunity odborníkov a tvorby kreatívnych nástrojov na navrhovanie digitálneho obsahu. Projekt má virtuálnu podobu portálu a pedagógom sprístupňuje rozsiahly súbor zdrojov: učebné návody, pomôcky a materiály.

My NASA Data

Screenshot zo stránky služby My NASA Data mynasadata.larc.nasa.gov

Rôzne otvorené dáta sprístupňuje služba My NASA Data, ktorá zhromažďuje vybrané informácie z výskumov NASA. K zbierkam dát patria aj nové tematické okruhy, ktoré zahŕňajú napríklad údaje typu:
• atmosféra – fenomén tzv. mestského tepelného ostrova
• biosféra – globálna distribúcia fytoplanktónu
• kryosféra – meniace sa hodnoty albeda v kryosfére
• geosféra – sopečné erupcie
• hydrosféra – cirkulácia oceánov
• planéta Zem ako systém – rozmery, množstvo a proporcie
Každá téma tiež obsahuje edukačné návody k pripojeným dátam: minilekcie, plány vyučovacích hodín, mapy príbehov či vizualizácie dát.

Aj táto fotografia vznikla vďaka občianskemu projektu Galaxy Zoo, foto ESA/Hubble & NASA, W. Keel.

Občianska veda

NASA je tiež aktívna v oblasti občianskej vedy zastrešujúcej spoluprácu medzi vedcami a verejnosťou. Dobrovoľníci, tzv. občianski vedci, pomohli uskutočniť tisíce dôležitých vedeckých objavov. Viac ako 410 občianskych vedcov NASA uviedli ako spoluautorov v recenzovaných vedeckých publikáciách. Vedecké projekty NASA pre občanov sú otvorené pre všetkých na celom svete. Projekty na portáli science.nasa.gov/citizenscience môže realizovať ktokoľvek a kdekoľvek, stačí mu mobilný telefón alebo notebook.
Otvorená veda hrá zásadnú úlohu pri preklenutí medzier vo vede a technológiách medzi krajinami, ako aj v rámci nich. Na Slovensku sa jej venuje Kontaktná kancelária pre otvorený prístup a viac informácií nájdete na otvorenaveda.cvtisr.sk.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.