Ako pracuje mozog

O tom, ako si vedci myslia, že nám funguje mozog, porozpráva v májovej vedeckej cukrárni CVTI SR Tomáš Hromádka z Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave.

Ľudský mozog je tá najzložitejšia vec, akú poznáme. To, ako vnímame, ako spomíname, ako myslíme, ako sa správame, je produktom činnosti komplexného kusa živého tkaniva v našich hlavách. Neurovedci dokážu detailne skúmať stavbu a aktivitu vybraných častí živého mozgu.
Stačí nám to však na to, aby sme pochopili, čo sa v mozgu deje? Budeme vôbec niekedy schopní porozumieť, ako mozog pracuje?

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať e-mailom na vnd@cvtisr.sk do 23. mája 2023. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., sa usiluje pochopiť, ako funguje mozog. V záujme toho postupne vyštudoval medicínu, informatiku aj psychológiu. Dlho sa venoval výskumu aktivity a funkcie sluchového systému. V súčasnosti pôsobí ako vedúci oddelenia systémových neurovied v Neuroimunologickom ústave SAV v Bratislave, kde v rámci výskumu sleduje to, ako sa mozog postihnutý Alzheimerovou chorobou mení. Zaoberá sa aj skúmaním funkcie neuronálnych obvodov a odhaľovaním spôsobov, ako zmenená činnosť takýchto obvodov vedie k zmenám správania sa hlodavcov.

Text a foto NCP VaT