Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční aj prednáška o prekonávaní strachu z výšok pomocou virtuálnej reality.

Podujatie Utorok s virtuálnou realitou (8. novembra) bude jednou z hlavných akcií tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok. Predpoludním o 9.00 h sa môžete tešiť na prednášku Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 h na prednášku Psychologické laboratórium virtuálnej reality pre širokú verejnosť. Všetky informácie o podujatiach sa dozviete na tyzdenvedy.sk.

Prednáška Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita bude zameraná na strach z výšok, tzv. akrofóbiu, ale prednášajúca objasní aj pojmy, ako sú napríklad posturálna hrozba, senzorický reweighting a regulácia postoja. Bude hovoriť o tom, ako môže strach z výšky a následného pádu spôsobiť v každodennom živote obmedzenia a vyhýbanie sa akejkoľvek výške, ktorá predstavuje posturálnu hrozbu a prirodzený stresový faktor.

Možným riešením na zmiernenie prežívaného stresu a úzkosti je postoj na vyvýšenej plošine vo virtuálnej realite, ktorá dokáže opakovane navodiť zážitok blízky realite. Využitie virtuálneho prostredia s posturálnou hrozbou môže poskytnúť skúsenosť podobnú realite, na ktorú si človek postupne zvyká. Výhodou virtuálnej reality je umožnenie silného zmyslového zážitku v kontrolovanom, komplexnom a ľahko opakovateľnom prostredí.

Prednáška sa bude konať v utorok 8. novembra o 9.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Registrácia je k dispozícii na stránke Veda na dosah. Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 7. 11. 2022. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka v rámci oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV v Bratislave. Jej hlavným zameraním je vplyv veku na držanie tela seniorov a pacientov s Parkinsonovou chorobou. Zameriava sa na analýzu rovnováhy postoja, senzorickú stimuláciu pri postoji a vibráciu posturálnych svalov. Má bohaté skúsenosti s využitím posturografie a inerciálnych snímačov pri sledovaní rovnováhy postoja v rôznych senzorických podmienkach, napríklad počas vibračnej stimulácie vybraných svalov, v priebehu postoja na nestabilnej podložke či počas vyradenia zrakovej informácie, či už v reálnom, alebo virtuálnom prostredí.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022 sa uskutoční v dňoch 7. až 13. novembra 2022. Hlavnými organizátormi podujatia sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a  EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.skčasopis QuarkNextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Text a foto NCP VaT