Psychologické laboratórium virtuálnej reality

V rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. až 13. novembra, môžete zažiť interaktívnu prednášku Psychologické laboratórium virtuálnej reality.

Podujatie Utorok s virtuálnou realitou bude jednou z hlavných akcií Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie bude rozdelené na dva bloky prednášok. Predpoludním o 9.00 h sa môžete tešiť na prednášku Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita pre stredoškolskú mládež a popoludní o 17.00 h na prednášku Psychologické laboratórium virtuálnej reality pre širokú verejnosť. Všetky informácie o podujatiach sa dozviete na tyzdenvedy.sk.

Bojíte sa pavúkov, šoférovania alebo máte iné psychické problémy? S liečbou psychických porúch nám môže pomôcť virtuálna realita (VR). Tá nás dokáže vtiahnuť do situácií, ktorým čelíme a prispôsobiť myšlienky, emócie a správanie v problematických situáciách v našom živote. S pomocou psychológa a terapie tak môžeme byť vystavení podnetom, ktoré majú liečivý účinok. Prostredie, v ktorom sa pomocou VR ocitneme, je vybudované tak, aby verne pripodobnilo také okamihy nášho života, ktoré potrebujeme prekonať alebo vyriešiť. Využitie virtuálnej reality ako terapie vo svojej prednáške priblíži PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, v utorok 8. novembra o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný.

Terapia virtuálnou realitou je formou pomoci, ktorá využíva túto technológiu na liečbu a rehabilitáciu psychických porúch. Je známa aj pod pojmami Virtual reality therapy, Virtual reality immersion therapy, Virtual therapy exposure therapy alebo Computer cognitive behavioral therapy.

V zahraničí sa fenomén VR využíva pri práci s klientmi so širokým spektrom duševných ťažkostí, najmä však pri fóbiách a traumách. Prostredníctvom dostupných psychologických programov si klient môže v bezpečí VR skúšať rôzne reakcie na podnety, a tak získava veľmi dôležitú istotu, ktorú potom prenáša do reálneho sveta. Prednáška bude venovaná terapii virtuálnou realitou, jej typom, výhodám aj nevýhodám, ako aj možnostiam využitia v pomáhajúcom procese pre ľudí s duševnými ťažkosťami.

Po prednáške sa môžete tešiť aj na interaktívnu časť, v ktorej si budete môcť priamo vyskúšať virtuálnu realitu v pomáhajúcom procese. Taktiež si budete môcť vyskúšať, ako virtuálna realita funguje a pozrieť si výstavy Centra vedecko-technických informácií SR, a to výstavu Slovenskí vedci: Prístup povolený o aktívnych vedeckých laureátoch ocenenia Cena za vedu a techniku, výstavu Pravda alebo hoax, v ktorej sú vyvrátené nebezpečné zavádzajúce a klamlivé tvrdenia z internetu a tiež výstavu Štyri živly, prostredníctvom ktorej sa dozviete, ako ovplyvňujú jednotlivé živly klimatický systém na našej planéte.

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Pôsobí na Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem svojej pedagogickej práce sa od roku 2019 angažuje aj v internetovej poradni pre mladých – IPčko.sk, kde pôsobí ako koordinátorka centier krízovej intervencie Káčko. Je koordinátorkou Psychologického laboratória VR a je súčasťou tímu odborníkov v Projekte Online terénnej práce, ktorí denne mapujú online prostredie a dianie v ňom. Zameriava sa na fenomény internetu v kontexte mladých ľudí. Poslaním IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových situáciách mali nepretržite dostupnú a bezplatnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. V záujme tohto poslania v IPčku využívajú a prepájajú najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 7. novembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Hlavnými organizátormi Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022 sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Centrum vedecko-technických informácií SR. Spoluorganizátorom podujatia je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárneEPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, NextechZážitkové centrum vedy Aurelium.

Text a foto NCP VaT