Je nám teplo: riziká globálneho otepľovania

Letný špeciál vedeckej kaviarne bude venovaný vysokým teplotám, problematike zmeny klímy a hodnoteniu jej dosahov. Čo nás ešte čaká v rámci klimatologických extrémov? O koľko sa zvýšila teplota na Zemi a aké dôsledky to môže mať na náš život? Odpovede na tieto otázky sa dozviete vo Vede v CENTRE vo štvrtok 27. júla 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Jej hosťom bude Mgr. Jozef Pecho, klimatológ a špecialista odboru klimatologická služba Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.

Jedným z najzávažnejších prejavov prebiehajúcej zmeny klímy je objektívny nárast prípadov extrémneho počasia, ktoré je podľa poslednej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) pozorovateľné takmer vo všetkých regiónoch sveta. Negatívne vplýva na ekonomiku a ľudskú spoločnosť, ohrozuje zdravie starších ľudí a detí, ale aj produktívnej časti populácie. Je zrejmé, že vplyvom čoraz intenzívnejších vĺn horúčav sa významne znižuje produktivita ľudskej práce. Vinou dlhodobého sucha klesá produkcia základných poľnohospodárskych komodít, čo môže nabúrať potravinovú bezpečnosť. Prejavy a dosahy klimatickej zmeny, respektíve globálneho otepľovania sa stihli prejaviť už aj na Slovensku. Veľkým problémom, a to nielen na Slovensku, je v posledných dvoch až troch desaťročiach nárast sucha a pokles dostupnosti vodných zdrojov.

Podujatie sa uskutoční 27. júla 2023 o 17.00 h v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 26. júla 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Mgr. Jozef Pecho vyštudoval odbor fyzickej geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého sa špecializoval na meteorológiu a klimatológiu. V rokoch 2005 až 2011 pôsobil a od roku 2016 znovu pôsobí ako klimatológ odboru klimatologickej služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pracoval ako odborný pracovník v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. V súčasnosti sa uchádza o ašpirantúru (PhD.) na Katedre astronómie, fyziky Zeme a meteorológie Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckej oblasti sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrážok a extrémov počasia všeobecne, výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zmeny, ako aj hodnotením jej regionálnych dosahov, predovšetkým na území Slovenska.

Text a foto NCP VaT