Kľúč k Alzheimerovej chorobe

3-6-alzheimerAlzheimerova choroba si v najbližších desaťročiach vyžiada vysokú ekonomickú a emociálnu daň. Iba v USA by mal počet ľudí s touto chorobou do polovice storočia vzrásť na 13,5 milióna. S tým spojené výdavky by mali vzrásť o viac než bilión dolárov. Salvatore Oddo zo Štátnej arizonskej univerzity preskúmal proteín p62, dôležitý proteín prepojený na charakteristické symptómy Alzheimerovej choroby. Tento proteín sa často uvádza v súvislosti s jedným z dvoch základných neurologických príznakov Alzheimerovej choroby – s tzv. neurofibrilárnymi klbkami, ktoré vznikajú vnútri umierajúcich buniek a ktoré ničia cestičky, určené na prechod živín. Oddo a jeho tím ukázali, že p62 je prepojený aj na druhý príznak choroby – akumuláciu povlakov v mozgu (povlaky vznikajú zo zásob proteínu amyloid beta). Oddova štúdia je prvá, ktorá preukazuje, že p62 reguluje degradáciu alebo obrat amyloidov beta v živých systémoch. To by sa dalo zužitkovať na zvrátenie efektu škodlivých povlakov v mozgu. Prepojenie p62 s povlakmi aj klbkami ukazuje, že tento proteín zrejme hrá kľúčovú úlohu v nástupe Alzheimerovej choroby. Oddov objav naznačuje, že liečivá, ktoré dokážu zvýšiť úrovne p62, by mohli pomôcť v liečbe Alzheimerovej choroby, proti ktorej v súčasnosti neexistuje efektívna liečba.

JK

foto Jason Drees

Komentáre