Korene našej vzpriamenosti

Fosílie najstaršieho známeho tvora na ľudskej evolučnej línii potvrdili návyk na väčšinový vzpriamený pohyb už pred siedmimi miliónmi rokov.

Typická súčasná scenéria na lokalite Toros-Ménalla v čadskej púšti Džuráb, kde sa našli fosílne kosti jedincov z druhu Sahelanthropus tchadensis, kredit MPFT/Palevoprim/CNRS – Université de Poitiers

Hlavných znakov ľudskosti je približne do tucta. Približne, lebo pri niektorých ešte vždy nie je definitívne, či na ne naozaj máme monopol. Nejasnosti pretrvávajú najmä pri poznatkoch z etológie, náuky o správaní živočíchov, presnejšie pri náznakoch mentálneho života a emócií pri ľudoopoch a iných cicavcov, no aj pri evolučne vzdialenejších tvoroch.

Výlučne po zadných

Pri jednom našom znaku – pohybe takmer výlučne po dvoch dolných (pôvodne zadných) končatinách – však niet pochýb. Mnohé zvieratá sa postavia na zadné a prejdú kúsok. No ani nám anatomicky a geneticky najbližší zvierací príbuzní v našej africkej kolíske – šimpanzy učenlivé, bonobo a gorily – v tom nevydržia dlho a uprednostňujú pohyb po štyroch, opierajúc sa o vonkajšiu stranu kĺbov na prstoch rúk (nazýva sa knuckle walking). Plne vzpriamený pohyb definuje náš rod Homo u príbuzných či prelínajúcich sa druhov človek vzpriamený (Homo erectus) a človek pracujúci (Homo ergaster) od doby pred asi dvomi miliónmi rokov.

Odliatok zrekonštruovanej lebky jedinca z druhu Sahelanthropus tchadensis pomenovaného Toumaï, kredit Didier Descouens

Lenže v paleoantropológii, podobne ako v mnohom inom, je zdanlivo jednoduché často pomerne zložité. Dvojnohosť určite siaha za časové hranice rodu Homo, ktoré sa podľa datovania jeho najstarších fosílií a genetických analýz blíži k trom miliónom rokov. Väčšinová dvojnohosť bola totiž príznačná pre australopitekov spred 3 až 4 miliónov rokov. Dlhšie obdobie sa popri šplhaní po stromoch pohybovali po dvoch aj predaustralopitekovia, tvory z rodov Ardipithecus a Orrorin spred 4 až 6 miliónov rokov.

No absolútny – hoci nie jednoznačne a všetkými prijímaný – primát patrí Toumaïovi. V jazyku domorodých Dazaov z okolia miesta nálezu jeho fosílií v Čade to značí nádej života. Práve tak po objave v roku 2001 nazvali lebku jedinca z druhu odborne nazvaného Sahelanthropus tchadensis, čo by sa asi najprirodzenejšie dalo preložiť do slovenčiny ako sahelantrop čadský (taký je aj návrh pre češtinu). Čiastkový výraz anthropus (človek) v názve je azda úmyselne trochu nadsadený, pretože človek to iste ešte nebol. Tento nález sa však doteraz považuje za najstaršiu známu ukážku tvora na evolučnej línii k nám – po rozchode s líniami súčasných veľkých ľudoopov.

Šesť pohľadov na odliatok lebky Toumaïa. Čo sa týka indikátorov dvojnohosti, najviac jej zodpovedá miesto vstupu chrbtice na spodine lebečnej – obrázok dole vpravo, kredit Didier Descouens.

Toumaï prvý a ďalší

Objav Toumaïa je zásluhou francúzskeho paleoantropológa Michela Bruneta. Ten sa ešte v 80. rokoch minulého storočia rozhodol v spolupráci s britským kolegom Davidom Pilbeamom preveriť hypotézu svojho slávneho krajana z rovnakého vedného odboru Yva Coppensa o vzniku človeka na východe afrického kontinentu (hypotéza East-Side Story), čo v pôvodnej verzii znamenalo územia východne od Údolia veľkého zlomu, predovšetkým v Etiópii, Keni a Tanzánii. Myslel si však, že nádejné by v tomto smere mohli byť aj savany bližšie k stredu Afriky, konkrétne na východe Sahelu, v súčasnosti zväčša polopúštneho pásma bezprostredne pod Saharou. Dostal povolenie pátrať v panve Čadského jazera, kde mu pomáhali francúzski aj čadskí kolegovia.
Práve tam na lokalite Toros-Ménalla v púšti Džuráb (na konci treťohôr to bola oblasť saván pri jazere, kde riedke lesy pokrývali striedavo vlhké a suché územia a susedili s púšťou) objavili fosílie Toumaïa. Takmer úplnú, dobre zachovanú lebku (zdeformovanú, ale spoľahlivo rekonštruovateľnú), úlomky čeľustných kostí a niektoré zuby. Neskôr k tomu pribudli ďalšie úlomky čeľustných kostí aj jednotlivé zuby.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 10/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Zdeněk Urban