Načo nám je nutričné skóre?

Foto Pixabay

Prevencia chronických chorôb si vyžaduje okrem iného aj dodržiavanie zásad zdravej výživy. Aby sa ľudia mohli zodpovedne rozhodovať pri nakupovaní zdravých potravín, potrebujú sa vedieť zorientovať a mať k dispozícii objektívne a zrozumiteľné informácie. Čo im môže pomôcť?

Systém Nutri-Score bol vyvinutý práve preto, aby mali nakupujúci k dispozícii objektívne a zrozumiteľné informácie o výživovej hodnote výrobkov. Tento systém tak pomáha spotrebiteľom robiť informované rozhodnutia v súlade so zásadami zdraviu prospešnej výživy a stravovania.

Čo je Nutri-Score

Nutri-Score je prehľadné nutričné označenie výrobku na škále piatich písmen od A po E s intuitívnym farebným rozlíšením od sýtozelenej po tmavooranžovú, ktoré premieňa výživovú hodnotu potravín a nápojov na jednoduché celkové skóre. Výsledné skóre (písmeno) sa vypočíta na základe vedeckého algoritmu. Ten zohľadňuje obsah negatívnych nutričných faktorov, akými sú energetická hodnota, obsah jednoduchých cukrov, tukov, nasýtených mastných kyselín a soli, ktoré sú uvádzané práve v rámci povinných výživových údajov výrobku. Zároveň zohľadňuje pozitívne prvky, ako sú vláknina, bielkoviny, ovocie, zelenina či vybrané orechy.
Toto nutričné skóre zostavil tím odborníkov pod vedením profesora Mika Raynera na Oxfordskej univerzite. Prvou krajinou, ktorá podporila zavedenie Nutri-Score, bolo v roku 2017 Francúzsko, pričom v súčasnosti ho podporujú už aj Nemecko, Španielsko, Holandsko, Belgicko či Luxembursko.
S dobrovoľným označovaním Nutri-Score na prednej strane obalu potravinárskych výrobkov sa môžu spotrebitelia už teraz stretnúť aj v ďalších krajinách Európskej únie, napríklad v Portugalsku, Rakúsku či Slovinsku a odporúča ho využívať aj európska kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie ako prehľadný systém nutričného označovania potravín a nápojov.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., špecialistka na diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie vysvetľuje, že potraviny, ktoré sa nachádzajú v zelenej časti spektra, by mali tvoriť podstatnú zložku našej stravy. Pri potravinách na opačnom konci by sme si mali dávať pozor, konzumovať ich menej často a všimnúť si podrobnejšie, ktoré zložky obsahujú. Niekde to môže byť viac soli, inde zasa väčšie množstvo napríklad nasýtených mastných kyselín či jednoduchých sacharidov.

Proces označovania

Nutri-Score a spôsob jeho použitia sa aktuálne riadi pravidlami, ktoré sú špecifikované na stránkach Santé Publique France (obdoba nášho Úradu verejného zdravotníctva). V súčasnom období možno získať certifikát umožňujúci používať logo len po zaregistrovaní sa na stránke francúzskeho Úradu verejného zdravia.
Producent potravín musí predložiť dokumenty o zložení produktov, pričom je možné zaregistrovať len celý produktový rad. Nie je možné si vybrať iba niektoré produkty podľa toho, ako sa nám páči. Lehota na presadenie daného označenia na danom produktovom rade je dva roky. Samotné označenie Nutri-Score je dobrovoľné, ale v plánoch Európskej komisie je zaviesť zrozumiteľné nutričné označovanie potravín práve preto, že to môže viesť v dlhodobom horizonte k lepšiemu zdraviu Európanov.
Európska únia má v pláne zaviesť tento jednotný systém od roku 2023. Jej cieľom je budovanie návykov lepšej životosprávy a znižovanie pandémie obezity, ktorá zasiahla celý vyspelý svet. Zlepšenie označovania potravín je tiež napĺňaním programov Európskej únie aj odporúčaní európskej kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO Europe). Tie sa usilujú aktívne pôsobiť v oblasti znižovania rizík pandémie obezity a vplyvu na zdravie obyvateľstva.

Situácia na Slovensku

Systém Nutri-Score je dobrovoľný. Ak sa producent potravín zaregistruje a doloží potrebné doklady (v anglickom jazyku), môže systém označovania Nutri-Score používať. Slovenskí spotrebitelia sa už môžu stretnúť s Nutri-Score označením na potravinových výrobkoch niekoľkých spoločností.
Z tohto dôvodu vzniklo združenie Pro Nutri-Score Aliancia. Ide o neformálne slovenské združenie odborníkov na výživu, spotrebiteľských organizácií, producentov potravín a maloobchodu. Cieľom združenia je presadzovať optimalizáciu označovania potravín tak, aby bolo zrozumiteľné a ľahko identifikovateľné pre spotrebiteľov a zároveň spĺňalo požiadavky na vhodnú výživu.
Logo Nutri-Score na prednej strane obalov potravín poskytuje spotrebiteľovi pri nákupe čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie o celkovej výživovej kvalite výrobkov. Spotrebiteľ môže porovnávať výrobky a nasmerovať svoj výber na potraviny s priaznivou výživovou kvalitou a prispieť tak k zdravšiemu životnému štýlu, dodáva doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., expertka z Pro Nutri-Score Aliancie.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 9/2021. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Mária Jendrišáková, M. A., Danone
Tabuľky nutriscoreslovakia.sk