Najstarší mozog stavovca

Umelcova interpretácia ryby Coccocephalus wildi, ilustrácia Márcio L. Castro

Skamenelina ryby stará 319 miliónov rokov odhalila najstarší príklad dobre zachovaného mozgu stavovca. CT skenovanie ukázalo, že lebka obsahuje mozog a lebečné nervy. Podľa vedcov objav ukazuje ranú evolúciu hlavnej skupiny súčasných rýb – lúčoplutvých. Lúčoplutvovce majú chrbticu a plutvy podopreté kostenými tyčinkami nazývanými lúče.
Mozog patrí Coccocephalus wildi, rybe veľkej približne ako pleskáč, ktorá plávala v ústí riek a živila sa malými kôrovcami, vodným hmyzom a hlavonožcami.
Mäkké tkanivá ako mozog sa zvyčajne rýchlo rozpadajú a len veľmi zriedkavo fosilizujú. Keď však táto ryba uhynula, mäkké tkanivá jej mozgu a lebečných nervov boli počas procesu fosilizácie nahradené hustým minerálom, ktorý zachoval ich trojrozmernú štruktúru s vynikajúcimi detailmi.
Sam Giles z Birminghamskej univerzity v Anglicku uviedol: Nález trojrozmerne zachovaného mozgu stavovca nám poskytuje prekvapivý pohľad na nervovú anatómiu lúčoplutvovcov. Prezrádza nám komplikovanejší vzorec evolúcie mozgu, než naznačujú žijúce druhy, čo nám umožňuje lepšie definovať, ako a kedy sa vyvinuli súčasné kostnaté ryby. Vedci sa domnievajú, že C. wildi bol dlhý 15 až 20 cm. Keď ryba uhynula, bola rýchlo pochovaná v sedimentoch s malou prítomnosťou kyslíka. Takéto prostredie mohlo spomaliť rozklad mäkkých častí tela.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.