Navždy mladý

Foto wikipédia/James Heilman

Starnutie možno charakterizovať postupnou stratou fyziologickej integrity, ktorá vedie k zhoršeniu funkcií a náchylnosti na choroby a smrť. Na bunkovej úrovni existujú dva kľúčové znaky procesu starnutia: skrátenie dĺžky telomér a bunkové starnutie. Teloméry sú tandemové nukleotidové opakovania umiestnené na konci chromozómov, ktoré udržiavajú genomickú stabilitu. Skracujú sa počas replikácie v dôsledku neschopnosti plne replikovať koncovú časť zaostávajúceho reťazca DNA. Dĺžka telomér sa postupne skracuje o 20 až 40 báz ročne a je spojená s rôznymi chorobami, nízkou fyzickou výkonnosťou a kortikálnym rednutím mozgu. Keď dĺžka telomér dosiahne kritickú dĺžku, bunky sa nemôžu replikovať a postupne nastáva bunková smrť. Profesor Shai Efrati a jeho kolegovia z Telavivskej univerzity zistili, že jedinečný protokol liečby vysokotlakovým kyslíkom v tlakovej komore môže zvrátiť spomínané dva hlavné procesy starnutia. V štúdii vedci vystavili 35 zdravých jedincov vo veku 64 rokov a viac sérii 60 hyperbarických sedení počas 90 dní. Výsledky naznačili, že ošetrenie skutočne zvrátilo proces starnutia v dvoch z jeho hlavných aspektov. Teloméry na koncoch chromozómov rástli, a to v miere 20 až 38 % pre rôzne typy buniek, a percento starnúcich buniek v celkovej bunkovej populácii sa významne znížilo o 11 až 37 % v závislosti od typu bunky. Náš protokol liečby hyperbarickým kyslíkom dokázal, že proces starnutia je možné zvrátiť na základnej bunkovej a molekulárnej úrovni, uviedol prof. Efrati.

Zo stránky SciNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2021. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.