Oživme hrdinu: Štefan Jedlík

V aktuálnej výzve Zážitkového centra vedy Aurelium sa študenti môžu zamerať na prínos, vynálezy a objavy slovenského fyzika a experimentátora Štefana Jedlíka.

Slovensko je bohaté na mnohé vedecké objavy a vynálezy. O ich autoroch však až tak veľa nevieme. Zážitkové centrum vedy (ZCV) Aurelium preto otvára cyklus pravidelných súťaží Oživme hrdinu, ktoré zviditeľnia prínos významných, no zabudnutých slovenských vedcov. Videosúťaž je vhodná ako doplnková vzdelávacia aktivita, ktorej cieľom je podporiť samostatné kritické myslenie žiakov a študentov.

Aktuálna výzva umožňuje študentom a pedagógom preskúmať vynálezy, objavy a zamerať sa na prínos slovenského vedca a pedagóga Štefana Aniána Jedlíka. Š. A. Jedlík bol veľký experimetátor a vynálezca v oblasti optiky, fyziky a elektromagnetizmu. Vďaka svojim výsledkom, najmä v oblasti skúmania elektromagnetických javov, sa zaradil medzi najvýznamnejších vedcov 19. storočia. Inšpiroval sa zákonmi prírody a sám skonštruoval veľké množstvo vynálezov.

Ako sa zapojiť

Úlohou študentov je vytvoriť o Jedlíkovi audiovizuálne dielo v rozpätí 1 až 5 min. Môže ísť o natočené video, videoanimáciu, spot, klip, animovaný komiks, videonávod alebo iný populárny žáner. Následne ho upravia a spracujú tak, aby boli s výsledkom spokojní. Pedagóg potom pošle ich výstup e-mailom prostredníctvom stránky wetransfer.com alebo uloz.to najneskôr do 10. decembra 2023 (vrátane) na adresu aurelium@cvtisr.sk.

Porota zložená z odborných pracovníkov Centra vedecko-technických informácií SR vyberie tri najlepšie audiovizuálne diela. Kritériami sú zrozumiteľnosť, originálnosť, úroveň spracovania témy a kvalita videa. Najlepšie porotou vybrané práce získajú cenu Aurelia a študenti, ktorí ich vytvorili, budú pozvaní do ZCV Aurelium, kde si prevezmú zaujímavé vecné ceny.

Odporúčanie pre pedagógov

Práca môže nadväzovať na látku, ktorú so žiakmi preberáte na hodinách. Inšpirujte študentov, aby premýšľali nad jednotlivými fyzikálnymi javmi a nad tým, kde sa s nimi bežne môžu stretnúť. Usmernite ich, aby bolo výsledné audiovizuálne dielo jasné a zrozumiteľne (alebo aj vtipne) priblížilo zadanú tému. Aj keď Jedlíkov život môže byť vo videu spomenutý, nemal by byť jeho ústrednou témou. Naopak, cieľom tejto výzvy je prebudiť v študentoch vynálezcov. Pokúste sa preto objasniť alebo dokonca skonštruovať niektorý z Jedlíkových vynálezov. Tí najšikovnejší sa môžu na počesť Jedlíka prezentovať aj svojím vlastným vynálezom, založeným na vybranom fyzikálnom deji.

Dokumenty na stiahnutie (štatút súťaže, prihláška a súhlas účastníka) sú dostupné na stránke bit.ly/sutaz2023. Pre doplnkové informácie kontaktujte Zážitkové centrum vedy Aurelium na aurelium@cvtisr.sk.

Prajeme vám príjemné experimentovanie a objavovanie.

Zážitkové centrum vedy Aurelium

Komentáre