Populárny nedostatok

Sfarbenie mačiek známe ako salmiakki, foto H. Anderson et al., Animal Genetics, 2024, DOI: 10.1111/age.13438, a) Ari Kankainen, b – e) majitelia mačiek

Popri základných odtieňoch srsti mačiek existujú zriedkavejšie varianty, ktoré sú často veľmi populárne. Jedným z nich je kombinácia farieb pomenovaná podľa obľúbených fínskych cukríkov salmiakki. Čierny, biely a sivý odtieň tvoria pramene srsti, ktoré začínajú pri korienkoch ako čierne, ale smerom von sú čoraz belšie. Srsť je od roku 2019 predmetom výskumu genetičky Heidi Andersonovej z Clemsonskej univerzity v Južnej Karolíne a jej tímu.
Pri mačkách sa vyskytujú iba dve základné farby srsti – čierna a oranžová. Iné farby sú buď ich kombináciou, vyblednutou verziou jednej z nich (čo je spôsobené riediacim génom), alebo obe možnosti súčasne. Vedci sa najprv domnievali, že efekt salmiakki spôsobuje riediaci biely gén. Skúmanie genetických variácií, ktoré riadia expresiu tohto génu vo farbe srsti, však odpoveď neprinieslo. Až sekvenovanie celého genómu mačiek s takouto srsťou viedlo k objavu, že farebný variant nevzniká prítomnosťou nejakého génu, ale naopak, absenciou. V prúde génu KIT, ktorý ovplyvňuje biele vzory v srsti zvierat, týmto mačkám chýbal veľký kus sekvencie DNA, uviedla H. Andersonová. Ďalším testovaním vedci zistili, že mutácia je regresívna. Mačka túto zváštnu farbu získa iba v tom prípade, keď zdedila mutáciu od oboch rodičov, čo vysvetľuje, prečo toto sfarbenie nie je bežné.

Zo stránky Popular Mechanics spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.