Poslední ľudia vzpriamení

Pohľad z brehu vysoko nad riekou Solo, kde sa našli najmladšie známe fosílie človeka vzpriameného, kredit Kira Westaway, Macquarie University

Revidované datovanie fosílií na Jáve ukázalo, že poslední známi ľudia vzpriamení žili pred asi 113-tisíc rokmi. Navyše, ich predkovia tam dorazili oveľa neskôr, ako sa myslelo.

Vznik nášho ľudského rodu Homo sa sčasti na základe fosílií, sčasti podľa kamenných nástrojov a napokon sčasti geneticky kladie do časového rozmedzia pred 2,5 milióna až 3 miliónmi rokov. Fosílie aj nástroje poukazujú na značný anatomický a kultúrny skok v porovnaní s predľuďmi, australopitekmi, hoci vedci predpokladajú, že pri začiatku evolúcie rodu Homo stál práve niektorý druh australopitekov. Situácia je však dosiaľ neurčitá, čo sa odráža v neuzavretej klasifikácii fosílií prvých tvorov so znakmi rodu Homo.
Možno sa prikloniť k názoru toho či onoho paleoantropológa a hovoriť o Homo gautengensis, človeku turkanskom (Homo rudolfensis) či človeku zručnom (Homo habilis), no zatiaľ je ešte vždy najistejšie hovoriť o skorých Homo.

Vykopávky nad riekou Solo v stredojávskom Ngandongu, kredit Russell L. Ciochon, University of Iowa

Ľudské znaky, tak ako ich chápeme – plne vzpriamená chôdza, veľká postava, väčší objem mozgu a rast mozgovne na úkor tvárovej časti lebky a čeľustí so zubami –, sa však vo fosíliách objavujú až pred zhruba 2 miliónmi rokov. Zosobnené boli druhom človek vzpriamený (Homo erectus).
Najprv boli známe iba jeho mladšie ázijské formy, neskôr sa našli aj staršie africké. Nech už o úsvite rodu Homo vládnu hocaké nejasnosti, človek vzpriamený sa berie ako základný druh, z ktorého sa priamo či nepriamo vyvinuli všetky známe mladšie druhy praľudí. Cez stredné články, akým boli v Európe človek predchodca (Homo antecessor) a človek heidelberský (Homo heidelbergensis) až k človeku neandertálskemu (neandertálci, Homo neanderthalensis) a denisovanom (Homo Denisova, resp. Homo altaica), súčasníkom našich skorých predkov sapientov (Homo sapiens), ktorí sa krížili medzi sebou aj s nami.

Vedúci tímu Russell Ciochon s odliatkami lebiek človeka vzpriameného z Ngandongu. Vľavo je rekonštrukcia kostry tohto pračloveka, kredit Tim Schoon, University of Iowa

Kto s kým a kedy?

Samozrejme, keď evolúcia postupovala od jednej ľudskej formy k druhej, vznik novej neznamenal automatický zánik pôvodnej. Mohli žiť vedľa seba – ak si ekologicky priamo nekonkurovali – alebo vzdialenejšie od seba ešte státisíce rokov. Každá forma sa pritom mohla ďalej vyvíjať po svojom, podľa toho, ako na ňu v danom prostredí pôsobil prírodný výber. Napríklad popri neadertálcoch, denisovanoch a sapientoch stále mohli byť prítomné aj staršie formy odvodené z človeka vzpriameného, najmä v Ázii. Preto treba čo najlepšie vymedziť časové súvislosti.
Výrazne k tomu teraz prispel početný medzinárodný tím vedcov, ktorý viedol Russell Ciochon z Iowskej štátnej univerzity v Iowa City (USA). Ako napísali v časopise Nature, podarilo sa im dosiaľ najdôkladnejšie zanalyzovať zložitý kontext geologických nálezov očividne najmladších fosílií človeka vzpriameného v Ázii. Konkrétne ide o 12 horných častí lebiek a dve kosti dolných končatín. Objavené boli v rokoch 1931 až 1933 v Ngandongu na strednej Jáve v Indonézii. Pochádzajú zo súvrstvia nánosov približne 20 metrov nad terajším tokom rieky Solo. Dosiaľ neboli presne datované – geologická zložitosť nálezových vrstiev viedla len k odhadom v mimoriadne širokom rozpätí, a to od 550-tisíc do iba 27-tisíc rokov. To však, prirodzene, nedovoľovalo vysloviť nijaké zmysluplnejšie závery o možnej koexistencii druhov.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 3/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Zdeněk Urban