Praveké varenie

Na juhu afrického kontinentu sa našli najstaršie známe dôkazy toho, že príslušníci druhu Homo sapiens tepelne upravovali konzumné rastliny.

Vstup do jaskyne Border, kredit Ashley Krugerová

Na našej evolučnej ceste od spoločných predkov s ľudoopmi došlo po čiastočnom či úplnom prechode na vzpriamený pohyb u tzv. predľudí, stotožňovaných s australopitekmi, k obrovskému anatomickému skoku. Prvé tvory z nášho ľudského rodu Homo mali v porovnaní s australopitekom o dosť väčšie postavy a vyše dvojnásobnú mozgovú kapacitu. Organizmus sa tým stal energeticky oveľa náročnejší. Ako k tomu došlo? Vysvetlení je viacero. Jedno z nich spája tento prechod s využívaním ohňa na tepelnú úpravu mäsitej aj rastlinnej stravy. Z jednotky takej stravy totiž organizmus vyťaží viac živín ako zo surovej a efektívnejšie. Varenie rastlinnej potravy umožňuje stráviť predtým nepožívateľné tuhé časti a zneškodniť niektoré toxíny, pri mäsitej potrave sa zasa zneškodnia parazity. Varená strava už nevyžadovala masívne čeľuste a chrup ľudoopov, čo uvoľnilo kapacitu a priestor na rozvoj mozgovej časti lebky. Mala aj množstvo ďalších výhod týkajúcich sa vývoja jedinca a početnosti populácie.

Scéna z vykopávok v jaskyni Border, kredit Lucinda Backwellová

Kuchárska hypotéza

Táto hypotéza (the cooking hypothesis) má hlboké korene. Možno ju vysledovať až k filozofovi Friedrichovi Engelsovi (1820 – 1895), k jeho štúdii Podiel práce na poľudštení opice, posmrtne uverejnenej v diele Dialektika prírody. V súčasnosti ju najviac propagujú dvaja autori – americký primatológ a paleoantropológ britského pôvodu Richard Wrangham (1948), bývalý spolupracovník slávnej výskumníčky šimpanzov Jane Goodalovej, najmä v knihe Catching Fire: How Cooking Made Us Human z roku 2009 a brazílska neurovedkyňa Suzana Herculanová-Houzelová (1972) v knihe Human Advantage: A New Understanding of How Our Brain Became Remarkable z roku 2016.
Samozrejme, kuchárska hypotéza vzbudila aj kritiku. Najviac sa hovorí o slabých dôkazoch v prospech využívania ohňa predľuďmi či praľuďmi v období poľudštenia. Je to logické, pretože rozlíšiť po takom dlhom čase umelé ohniská od stôp prirodzených požiarov spôsobených bleskami či sopečnou činnosťou je značne komplikované. Museli by sa nájsť v naozaj zreteľnom a presvedčivom paleoantropologickom, či dokonca archeologickom kontexte. A také čosi zatiaľ chýba. Na druhej strane nesporne platí, že momentálna neprítomnosť dôkazov ešte nie je dôkazom ich neprítomnosti. V neskorších obdobiach je však v tomto ohľade dôkazová situácia čoraz jasnejšia. Prispel k tomu aj najnovší výskum v juhoafrickej jaskyni Border.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 2/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Zdeněk Urban