Sauna – záchrana pred demenciou

Nová štúdia vedcov z Východofínskej univerzity zistila, že časté saunovanie znižuje riziko demencie. V rámci 20-ročného monitorovania sa potvrdilo, že muži, ktorí sa saunovali 4- až 7-krát týždenne, mali až o 66% nižšiu pravdepodobnosť diagnostikovania demencie a o 65% nižšiu pravdepodobnosť diagnostikovania Alzheimerovej choroby než muži, ktorí si dopriali saunu len raz za týždeň. Štúdie, skúmajúcej vplyv saunovania na riziko Alzheimerovej choroby a iných foriem demencie, sa zúčastnilo viac než 2 000 mužov stredného veku z východu Fínska. Títo muži boli rozdelení podľa toho, koľkokrát za týždeň si zvykli dopriať saunu – raz za týždeň, 2- až 3-krát týždenne alebo 4- až 7-krát za týždeň. Čím častejšie saunu účastníci štúdie navštevovali, tým bola hrozba demencie menšia. Už dávnejšie sa preukázalo, že časté saunovanie výrazne znižuje šance náhleho zastavenia srdca, ischemickej choroby srdca a iných kardiovaskulárnych príhod, ako aj celkovej úmrtnosti. Profesor Jari Laukkanen, ktorý štúdiu viedol, dodal, že saunovanie chráni srdce aj pamäť, no mechanizmus, akým túto ochranu zabezpečuje, je ešte len málo prebádaný. Je však známe, že kardiovaskulárne zdravie je dôležité aj pre mozog a dobrý pocit a relaxácia pri saunovaní tiež môže hrať svoju úlohu.

Foto Pixabay

Komentáre