Spoľahlivé zdroje informácií

Vedecká knižnica CVTI SR sprístupňuje registrovaným používateľom knihy, časopisy, vedecké časopisy, encyklopédie, ročenky, zborníky a príručky z rôznych oblastí ľudského poznania v elektronickej podobe.

Foto Unsplash/Glenn Carstens-Peters

Ľudské poznanie nadväzuje na vedomosti vytvorené v minulosti. Vzhľadom na ich množstvo sa v súčasnosti človek ľahko stráca v záplave najrôznejších informácií. Už dávno je zrejmé, že je nemožné si všetky poznatky osvojiť, preto je potrebné sa čoraz viac zameriavať na to, kde, akými prostriedkami a akými najefektívnejšími postupmi hľadať aktuálne, optimálne a relevantné informácie.

Vydavateľské databázy

Elektronické knihy a elektronické časopisy sa spravidla nachádzajú v tzv. vydavateľských databázach – ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, Taylor and Francis a SAGE. Tieto databázy sprístupňujú publikácie z rôznych vedných oblastí. Napríklad vydavateľská databáza SpringerNature sprístupňuje časopisy z oblasti biomedicíny, databáza IEEE/IET Electronic Library obsahuje časopisy, zborníky a štandardy z oblasti elektroinžinierstva a informatiky. V databázach sa vyhľadáva buď cez jednoduché, alebo pokročilé vyhľadávanie, dajú sa tiež využiť abecedné a predmetové zoznamy jednotlivých titulov.
Prístup do databáz ponúkajú aj agregátory, ktoré umožňujú centralizovaný prístup k elektronickým titulom rôznych vydavateľstiev – databázy Knovel (referenčné príručky z oblasti techniky a prírodných vied), eBook Central (elektronické knihy z najrôznejších oblastí ľudského poznania), ProQuest Central (elektronické knihy, časopisy, encyklopédie, referenčné práce, dizertačné a záverečné práce a iné typy dokumentov).
Mnohí vydavatelia poskytujú aj animované návody, tzv. tutoriály, ako vyhľadávať v jednotlivých databázach. Spravidla sa nachádzajú aj na platforme YouTube.

Prestížne časopisy

K dispozícii je aj odborný medicínsky časopis The Journal of the American Medical Association (JAMA). Používatelia CVTI SR majú okrem časopisu JAMA prístup aj k ďalším desiatim špecializovaným časopisom združeným v rámci JAMA Network. Ide o tituly zamerané na dermatológiu, internú medicínu, neurológiu, oftalmológiu, otorinolaryngológiu, pediatriu, psychiatriu, chirurgiu, onkológiu a kardiológiu.
New England Journal of Medicine (NEJM) je najstarší a jeden z najprestížnejších medicínskych časopisov. Používatelia vedeckej knižnice CVTI SR majú prístup aj do periodík NEJM Catalyst, NEJM Evidence, NEJM Journal Watch alebo do rozsiahlej databázy PubMed, ktorá zahŕňa oblasti biomedicíny a čiastočne tiež ponúka prepojenia na plné texty.
Viac informácií o uvedených elektronických informačných zdrojoch, ako aj iné sprístupňované zdroje a postup registrácie sa nachádza na: nvk.cvtisr.sk/sluzby/elektronicke-informacne-zdroje a eiz.cvtisr.sk.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 8/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre