Týždeň vedy a techniky 2021

Týždeň vedy a techniky opäť prinesie výnimočné podujatia, pričom bude hlavne online. Osemnásty ročník podujatia sa začína v druhý novembrový týždeň.

Ste zvedaví, ako vyzerá práca astronómov vo Vysokých Tatrách? Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť? Alebo by ste chceli ísť na matematickú prechádzku?

Ak vás zaujímajú vedecké objavy a chcete sa veľa dozvedieť, zúčastnite sa na podujatiach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), ktorého osemnásty ročník sa začne 8. a potrvá do 14. novembra 2021. Celkovo prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov a ďalšie podujatia po celom Slovensku.

Keďže sa TVT koná počas tretej vlny pandémie koronavírusu, aj tentokrát sa forma prispôsobuje situácii. Väčšina podujatí bude preto opäť online, takže ich môžete sledovať aj z pohodlia svojej obývačky. V mestách po celom Slovensku sa však budú konať aj špecifické akcie. Všetky aktuálne informácie nájdete aj prostredníctvom vytvorenej Facebook udalosti s názvom Týždeň vedy a techniky 2021.

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky a spopularizovať ich v rámci spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale aj mladým ľuďom, ktorých zapojenie sa do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín. V celkovom programe TVT figurujú podujatia nielen pre širokú, ale aj odbornú verejnosť, ktorá tak dostane možnosť ďalej prezentovať svoje aktivity a výsledky svojej činnosti. Aj pandémia koronavírusu totiž ukázala, že na Slovensku pracujú výnimoční vedci a vedkyne, ktorí pomáhajú krajine v ťažkej situácii. Vedecké a technické disciplíny sú veľmi dôležité nielen pre hospodársky či spoločenský pokrok, ale umožňujú napomáhať aj pri riešení celosvetových problémov a výziev.

Všetky sprievodné akcie tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku nájdete na webe tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT. Filtrovať ich môžete podľa kraja, mesta, typu podujatia, dátumu či cieľovej skupiny.

Počas TVT sme pre všetkých záujemcov pripravili desiatky online, ale aj offline podujatí po celom území Slovenska. Centrum vedecko-technických informácií SR bude väčšinu svojich aktivít v rámci týždňa realizovať online. Organizátori akcií v regiónoch ponúkajú rôzne spôsoby účasti, ktoré závisia od typu jednotlivých aktivít.


Hlavnými organizátormi podujatia sú MŠVVaŠ SR a CVTI SR. Spoluorganizátorom je AMAVET. Partnermi podujatia sú Slovenské elektrárne a EPSON. Mediálnymi partnermi sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech a Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Toto podujatie vzniklo vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

Aktivity CVTI SR počas TVT 2021

Centrum vedecko-technických informácií SR bude väčšinu svojich aktivít v rámci TVT realizovať online. Nižšie nájdete výber podujatí, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje CVTI SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR.*

Prednášky (8. novembra 2021)

V rámci podujatia sa uskutočnia dve prednášky:

  • 9.00 h: Oxytocín – hormón lásky, ale aj liečby

Prednáška bude venovaná hormónu nazývanému oxytocín, ktorý je zodpovedný za dôležité fyziologické funkcie v ľudskom tele. Budeme sa rozprávať o tom, či je oxytocín kľúčom k vernosti, aké dôsledky môže mať na naše správanie a o jeho potenciálnom využití pri liečbe autizmu. Prednášať bude RNDr. Jaroslava Babková, PhD., z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa venuje štúdiu genetických polymorfizmov a ich úlohe pri modulácii vplyvu pohlavných hormónov vo vzťahu ku kognitívnym funkciám. Spolupracuje tiež na projektoch zameraných na odhaľovanie etiológie autizmu. Záznam z prednášky bude zverejnený na YouTube CVTI SR o 9.00 h.

  • 17.00 h: Akým vplyvom čelí naše srdce a ako ho zachrániť?

Mgr. Branislav Kura, PhD., z Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, sa bude venovať jednému z najdôležitejších orgánov v tele človeka – srdcu. V prednáške vysvetlí aké sú najčastejšie negatívne vplyvy pôsobiace na vznik a rozvoj ochorenia srdca a ciev, či sa dá pred týmito vplyvmi efektívne chrániť a predísť tak vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Súčasťou prednášky bude workshop vedený skúseným lektorom a inštruktorom prvej pomoci, Mgr. Jozefom Minárom, ktorý nám priblíži, ako správne postupovať pri náhlej zástave krvného obehu, ktoré informácie je dôležité poskytnúť operátorovi tiesňovej linky a aký je rozdiel medzi resuscitáciou dospelého a dieťaťa. Okrem toho uvidíme, ako a kedy sa používa automatický externý defibrilátor. Prednášku s workshopom budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 17.00 h.

Vyhlásenie výsledkov grafickej a výtvarnej súťaže (9. novembra 2021)

Téma Mars – náš nový domov? bola v tomto roku jednotná pre grafickú aj výtvarnú súťaž. Cieľom týchto súťaží bolo okrem iného zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.

Konferencia (10. novembra 2021)

Cieľom online konferencie s názvom Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii je vytvorenie platformy pre diskusiu zameranú na možnosti popularizácie vedy a techniky v súčasnosti, ako aj šírenie povedomia o potrebe a význame popularizácie. Konferenciu budete môcť sledovať online prostredníctvom livestreamu o 9.00 h. Všetky aktuálne informácie nájdete aj prostredníctvom vytvorenej Facebook udalosti s názvom Populárne o vede a technike: Súčasné trendy v popularizácii.

Festival vedy a techniky AMAVET (8. – 10. novembra 2021)

Festival vedy a techniky AMAVET (FVaT AMAVET) je už tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tento rok sa uskutoční už jeho 24. ročník. V rámci FVaT AMAVET môžu žiaci stredných škôl, ale aj žiaci II. stupňa základných škôl, prihlasovať svoje bádateľské projekty. Celoslovenské finále sa uskutoční počas TVT 2021, a to 8. – 10. novembra 2021.

Výstavy (8. – 14. novembra 2021)

Súčasťou tohtoročného TVT budú aj dve nové výstavy:

  • výstava s názvom Slovenskí vedci: Prístup povolený je zameraná na prezentáciu významných slovenských vedcov, ktorí za posledné roky získali za svoju prácu niektoré z významných vybraných ocenení. Výstava bude počas TVT umiestnená v ZCV Aurelium a FSV UCM Trnava. Zároveň je prístupná aj vo forme virtuálnej prehliadky na vedecko-popularizačnom portáli Veda na dosah;

  • výstava Pravda alebo hoax? približuje zaujímavé fakty o hoaxoch, ich jednotlivé znaky, možnosti ako ich rozoznať a dôsledky, ktoré môže mať ich šírenie. Zároveň obsahuje najpopulárnejšie pandemické medicínske hoaxy a ich vyvrátenie. Výstava bude počas TVT umiestnená v budove CVTI SR a na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove. Výstava je prístupná aj vo forme virtuálnej prehliadky na vedecko-popularizačnom portáli Veda na dosah.

Veda na dosah

Priebeh celého Týždňa vedy a techniky na Slovensku budete môcť sledovať aj na portáli Veda na dosah, v rubrike Týždeň vedy alebo pod tagom #TVT, kde nájdete výstupy z realizovaných podujatí. Všetky aktuálne informácie nájdete aj prostredníctvom vytvorenej Facebook udalosti s názvom Týždeň vedy a techniky 2021.

* Zmena programu vyhradená.

Výber podujatí TVT 2021

Slovensko bude žiť vedou – vyberte si tie najzaujímavejšie podujatia TVT 2021

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa nezadržateľne blíži. Vybrali sme pre vás niekoľko podujatí, ktoré sa počas TVT, ale aj počas celého novembra budú konať v rôznych mestách po celom Slovensku. Zoznam všetkých podujatí je dostupný na www.tyzdenvedy.sk v rubrike Podujatia TVT.*

  • ONLINE PODUJATIA

Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby na Katedre turizmu a hotelového manažmentu

Cieľom univerzitného vzdelávania je okrem získania teoretických poznatkov ponúknuť študentom možnosť konfrontovať získané poznatky s podmienkami a možnosťami ich uplatnenia v praxi. Následne môžu takto získané poznatky po skončení štúdia uplatniť v zamestnaní. Práve terénne exkurzie, ako aktívna forma vzdelávania, im takúto možnosť ponúkajú. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15236

MOZOG – návod na použitie

Pozývame Vás na praktický workshop o tom, ako sú rôzne psychologické fenomény ovplyvnené činnosťou nášho mozgu. Okrem interaktívnych cvičení a teoretického ukotvenia v neuropsychologickej problematike si každý účastník so sebou odnesie praktické tipy pre zlepšenie každodenného fungovania. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15128

Klimatická zmena pre začiatočníkov

Rýchlokurz klimatickej zmeny. Diskutujme spolu o tom, čo sa deje, prečo sa to deje, kam to až môže zájsť a ako to môžeme odvrátiť. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14850

Design Thinking – Grow with Google

Každý produkt alebo služba by mala zodpovedať skutočným potrebám používateľov. Design Thinking je proces, ktorý práve v tomto môže pomôcť. Ide o pochopenie používateľa a jeho potrieb, hľadanie kreatívnych a nových riešení. Pomáha overiť si, či je nápad životaschopný prostredníctvom tzv. prototypovania. Metódu využíva napríklad spoločnosť Google pri tvorbe nových, inovatívnych projektov. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15094

Odvrátenie klimatickej zmeny – ktoré riešenia sú účinné viac a ktoré menej?

Klimatická simulácia s nástrojom En-ROADS. Budeme spolu hľadať najlepšie riešenia na zastavenie klimatickej krízy. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14853

  • DOD, WORKSHOPY a SÚŤAŽE

28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV

Ústav hydrológie SAV v Bratislave na Dúbravskej ceste usporiada 28. Posterový deň s medzinárodnou účasťou s názvom Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra v podmienkach klimatickej variability a Deň otvorených dverí na ÚH SAV. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14810

Využitie aroma marketingu v praxi

Workshop bude zameraný na preskúmanie vplyvu aromatizácie a kvality vzduchu na emócie človeka vo vybraných predajných odvetviach. Pre vybranú vzorku respondentov bude vytvorený asociačný test, kde im budú ponúkané rôzne druhy aróm. Respondenti budú mať možnosť vyjadriť svoju vedomú spätnú väzbu vnímania jednotlivých aróm na hodnotiacej škále. Prínosom bude zistenie, aká vôňa sa ľudom najčastejšie spája s vybraným odvetvím. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15193

Matematické prechádzky

V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v okolí gymnázia. Študenti budú pracovať s mobilnou MathCityMap a riešiť matematické úlohy s kontextom v reálnom prostredí. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15097

Politické inštitúcie a voľby

Workshop sa zaoberá problematikou politických inštitúcií, moci, štátnych zriadení a klasifikáciou politických strán. Praktickým cieľom workshopu je simulácia rôznych volebných systémov s participantmi podujatia. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15092

Zvládanie záťaže študentov pomáhajúcich profesií

Skupinové stretnutia – nácvik a používanie relaxačných techník. Workshop so skúseným lektorom, zameraný na zvládanie záťažových situácií, taktiku protistresového pôsobenia, starostlivosť o duševné zdravie, well being − zdravý životný štýl. Cieľom je podporiť poznanie študentov (budúce sestry) zvládať úroveň nežiaducej záťaže. Naučiť ich schopnosti riešiť problém a regulovať emočný sprievod stresových situácií. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15109

Deň otvorených dverí v Ústave merania SAV v rámci TVT 2021

Virtuálna prehliadka vybraných laboratórií. (text organizátora)
https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15248

Deň s románskym jazykom – Prekladateľská súťaž

Deň s románskymi jazykmi je určený primárne študentom románskych jazykov, prebieha formou prednášok, príp. workshopov, a prekladateľskej súťaže, ktorej cieľom je rozšíriť teoretické, ale predovšetkým praktické poznatky študentov s ohľadom na ich budúce uplatnenie na trhu práce. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15121

  • PREHLIADKY, PREDNÁŠKY, SEMINÁRE

Spotrebiteľský úver, spotrebiteľský úver na bývanie a hypotekárny úver

V rámci TVT 2021 TU v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva organizuje online odbornú prednášku JUDr. Veroniky Borkovičovej z Národnej banky Slovenska. Prednáška je určená pre študentov a študentky fakulty. Prihlasovací link na podujatie je zverejnený na webovej stránke fakulty. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15093

Asertívna komunikácia

Prednáška bude tematicky zameraná na asertivitu, ako vhodný nástroj priamej, jasnej komunikácie. Teoretická časť bude doplnená o praktické cvičenia, ktoré poskytnú priestor na simuláciu náročnejších komunikačných situácií. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=14892

Automatizácia v priemysle

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky (SSAKI) v spolupráci s Ústavom riadenia a informatizácie výrobných procesov (URaIVP) každoročne organizuje v rámci TVT na Slovensku odborný seminár určený predovšetkým študentom študijných odborov zameraných na automatizáciu, informatizáciu a riadenie procesov. Tento rok bude seminár zameraný na automatizáciu v priemysle, využitie PLC automatov v automatizácii. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15119

Vlastnosti nádorovej bunky

„Stále viac sa hovorí predovšetkým o farmakologických alebo technických výdobytkoch, ale menej o biológii nádorov, v ktorej sa skrýva mnoho otázok, ale taktiež inšpirácie pre nové liečebné postupy.“ (onkochirurg prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.). Pri nádorových ochoreniach zistíme, aký význam má spolupráca a plánovanie nielen na úrovni ľudskej spoločnosti, ale aj na úrovni buniek. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15189

Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť

Cieľom webinára je oboznámiť účastníkov s nevyhnutnosťou digitálnych zručností pre ich profesionálnu budúcnosť. Účastníci sa taktiež dozvedia aká je momentálna situácia na trhu práce, a zároveň prognózu do roku 2030, ako aj to, ako im znalosť digitálnych zručností môže pomôcť odlíšiť sa v najrýchlejšie sa rozvíjajúcom odvetví. Webinár tiež ponúka podrobný pohľad na digitalizáciu Európy a čo všetko zahŕňa pojem technické zručnosti. (text organizátora)
Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15237

Geometria zaujímavo a interaktívne

V rámci semináru sa sústredíme na upevnenie problematiky súvisiacej s rozvojom priestorovej predstavivosti žiakov. Budeme so žiakmi diskutovať o danej problematike a uvedieme netradičné úlohy. (text organizátora)Viac info: https://www.tyzdenvedy.sk/buxus/generate_page.php?page_id=15106

* Zmena programu vyhradená.

Komentáre