Zaostrené na tymol

Slovensko sa už niekoľko rokov drží na popredných miestach v smutnej štatistike. Výskyt a miera úmrtnosti na kolorektálny karcinóm u nás dosahujú jednu z najvyšších hodnôt vo svete.

Dúška tymiánová, foto Pixabay

Kolorektálny karcinóm (CRC) je nádorové ochorenie, ktoré postihuje oblasť hrubého čreva a konečníka. Jeho rozvoj je spojený najmä s vyšším vekom (nad 50 rokov). Príčiny vzniku CRC môžu byť genetické, no väčšina prípadov sa prejaví ako dôsledok vplyvu faktorov životného prostredia a životného štýlu – od stravovania cez nedostatočný pohyb po užívanie návykových látok (hlavne alkohol a fajčenie).
Rozvoj tohto ochorenia síce prebieha aj niekoľko rokov, no väčšinou nie je spojený s prítomnosťou špecifických príznakov. Najčastejšie sa vyskytujú príznaky ako rektálne krvácanie, zmeny vo vyprázdňovaní, bolesti brucha, hnačka alebo zápcha. Skorá diagnostika je pre liečbu CRC kľúčová, keďže spomenuté príznaky sa často objavujú až v pokročilejších štádiách ochorenia. Zo všetkých diagnostikovaných prípadov CRC väčšina pacientov podstupuje chirurgickú terapiu, v ostatných prípadoch sa aplikuje chemoterapia, rádioterapia, prípadne imunoterapia. Výnimkou nie je ani kombinácia týchto metód.

Pomoc z prírody

Pri honbe za novými chemoterapeutikami môžeme čerpať inšpiráciu z množstva chemických látok v prírode. Treba však dôkladne zvážiť ich terapeutický potenciál a detailné charakterizovanie účinkov. Mnoho skúmaných prírodných látok úspešne prešlo klinickými skúškami a v súčasnosti sa bežne používajú v medicínskej praxi, aj pri liečbe nádorových ochorení. Príkladom je paklitaxel – chemoterapeutické liečivo, pričom látku pôvodne izolovali z kôry tisu krátkolistého (Taxus brevifolia). Odporúča sa aplikovať pri rakovine prsníka, vaječníkov, krčka maternice či pankreasu.
Z početných vedeckých štúdií vyplýva, že každá skúmaná látka či prírodný extrakt pôsobí na nádorové bunky inak a ovplyvňuje rôzne bunkové mechanizmy (apoptózu, bunkový cyklus, signálne dráhy atď.).
Výskumy na myšiach ukazujú, že bežne konzumovaná zelenina (napr. paradajka, cesnak, sušená cibuľa, sója, varená fazuľa, šošovica, extrakt z horčičných semien alebo sójová a cícerová múka) sa vyznačuje chemoprotektívnymi vlastnosťami. Pri myšiach s indukovaným karcinómom hrubého čreva sa chemoprotektivita potvrdila napríklad pri látkach ako zázvor, rasca či čierne korenie.
K výskumu pôsobenia strukovín na rozvoj kolorektálneho karcinómu prispeli aj výsledky epidemiologických štúdií. Tie naznačujú menší výskyt CRC v populácii ľudí s pravidelnou konzumáciou strukovín. Potvrdený chemoprotektívny účinok a znížené riziko recidívy CRC boli aj pri látke s názvom izoramnetín (skupina flavonoidov), ktorý sa izoluje z červenej a žltej cibule. Vysoký obsah izoramnetínu majú aj hrušky, víno alebo olivový olej. Taktiež pri bylinách môžeme nájsť látky, ktoré by dokázali bojovať proti CRC.

Účinky tymiánového oleja

Dúška tymiánová (Thymus vulgaris) je liečivá bylina, ktorá sa prirodzene vyskytuje najmä v oblastiach južnej Európy. Dlhé roky sa využíva pri príprave pokrmov pre výraznú chuť a arómu a dá sa používať v sušenej aj čerstvej podobe. Vyznačuje sa mnohými pozitívnymi vplyvmi na zdravie človeka. Kľúčové je chemické zloženie tymiánového oleja, ktoré dokáže objasniť široké spektrum jeho pozitívnych účinkov. Tymiánový olej totiž obsahuje vysoké množstvo tymolu.

Príznaky spojené s rozvojom rakoviny hrubého čreva a konečníka

Účinky tymolu sa preukázali na zvieracích modeloch: funguje ako antiepileptikum a antikonvulzívum, bráni vzniku chromozómových aberácií a má aj rádioprotektívny účinok. Pôsobí antimikrobiálne a antibakteriálne, preto sa často využíva v kozmetických výrobkoch, ako sú zubné pasty, ústne vody, šampóny či mydlá. Tymol inhibuje rast mnohých baktérií. Potvrdený bol tiež jeho akaricídny účinok – teda usmrcujúci roztoče. Štúdie in vivo však odhalili aj schopnosť tymolu redukovať rast a metastázovanie CRC.

Výskum tymolových derivátov

Výraznými prekážkami pri jeho širšom uplatnení v lekárstve sú okrem absencie klinických skúšok aj nižšia rozpustnosť tymolu vo vodných roztokoch, absorpcia, dostupnosť či rýchlosť eliminácie v organizme. Riešenie by mohla poskytovať štrukturálna modifikácia, teda vytvorenie vhodných derivátov tymolu, v ktorých by sa v ideálnom prípade zachovali terapeutické účinky a súčasne eliminovali problematické vlastnosti tymolu.
Náš výskum takýchto novosyntetizovaných derivátov tymolu postupne odhaľuje ich terapeutický potenciál na črevné nádorové bunkové línie. Doterajšie výsledky ukázali, že tymolový derivát má cytotoxický účinok, teda dokáže ničiť črevné nádorové bunky pri oveľa nižších koncentráciách ako samotný tymol. Analýzy odhalili aj schopnosť derivátu poškodzovať DNA, teda pôsobiť genotoxicky. Nami získané údaje pomôžu charakterizovať účinok derivátov na bunkovej a molekulárnej úrovni a overiť predpoklad, že hydrofilné deriváty tymolu dokážu účinkovať efektívnejšie ako pôvodná látka. Tymolové deriváty však budú musieť preukázať svoju účinnosť ešte pri mnohých ďalších analýzach.

Mgr. Michaela Blažíčková
RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Ústav experimentálnej onkológie
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., v Bratislave
Článok vznikol v spolupráci s platformou Mladí vedci SAV.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.