Zdravé chudnutie

Paradoxné je, že uskutočnenie ľudského sna, teda odstránenie chudoby, ťažkej manuálnej práce aj nedostatku jedla a súčasne dostatok voľného času, ohrozuje zdravie, kvalitu a dĺžku života ľudí.

Hľuzy jakonu, foto wikipédia/NusHub, CC BY-SA 3.0

Väčšinu úmrtí vo svete teraz spôsobujú choroby spojené s metabolickými dysfunkciami. Najvýznamnejšia v tomto smere je nadváha, ktorá celosvetovo trápi 1,9 miliardy dospelých ľudí, pričom až 650 miliónov z nich je obéznych. Za posledných 40 rokov sa počet obéznych ľudí vo svete strojnásobil, takže už môžeme hovoriť o pandémii obezity.

Pandémia obezity

Obezita a nadváha môžu byť spúšťačom cukrovky, vyvolávať zápaly, srdcovo-cievne a reprodukčné ochorenia a tiež rakovinu. Okrem týchto zdravotných rizík sú príčinou pohybových problémov, problémov so sociálnymi vzťahmi aj v intímnej oblasti. Znižujú sebavedomie a celkovú kvalitu života ľudí. Spôsobujú značné ekonomické straty. Zdravotná starostlivosť o obéznych pacientov je minimálne o štvrtinu drahšia a uberá 1 až 3,6 % HDP krajiny.

Foto Pixabay

Obezita je následkom nášho zmeneného biologického programu. V období nedostatku potravy sa u nás v minulosti vyvinuli prirodzené pudy sebazáchovy. Tieto pudy nám šepkajú: Jedz čo najviac chutných kalorických jedál a šetri a odkladaj si energiu z nich nadobudnutú do zásoby. V súčasných podmienkach blahobytu a neobmedzeného prístupu k jedlu sa toto stáva veľkou hrozbou pre značnú časť ľudstva. Zdravý rozum nám našepkáva pravý opak: Obmedzuj prísun kalórií a cvič, aby si ich spaľoval. No príroda často nepraje našim snahám.
Existuje množstvo objektívnych faktorov, ktoré regulujú tukový metabolizmus. Dokonalosť týchto regulačných mechanizmov zabezpečujúcich metabolickú stabilitu a rovnováhu (na nešťastie alebo našťastie) sa dá len veľmi ťažko narušiť. Táto skutočnosť je preto často príčinou toho, že naše úsilie s obmedzovaním jedla a športovaním nedosahuje očakávané výsledky.

Foto Pixabay

Liečivé prípravky

Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je konzumácia potravín s pridanou hodnotou (niekedy nazývaných aj funkčné potraviny), ktoré prirodzeným spôsobom znižujú ukladanie tukov a nadváhu. Najpríjemnejším kompromisom medzi tým, čo rozkazujú pudy, a tým čo nám hovorí zdravý rozum, je jednoducho zaradenie takých potravín do jedálneho lístka, ktoré by výrazne pomohli upraviť metabolický stav bez vnútorného diskomfortu ich konzumenta. Prevencia a liečba chorôb prirodzenými prostriedkami pochádzajúcimi z rastlín boli vždy základom ľudovej a orientálnej medicíny. Momentálne prežívajú renesanciu a začínajú byť populárne aj v oficiálnej medicíne a pri samoliečbe. Väčšina ľudí však čerpá informácie a nápady prevažne z rodiny, od priateľov, zo sociálnych sietí a z reklám predajcov. Tí poslední sú, samozrejme, závislí od odbytu svojich zázračných prípravkov, preto občas zneužívajú metabolické problémy ľudí a tiež zvyšujúci sa záujem o liečivé rastlinné prípravky.
V súčasnosti je na trhu obrovská ponuka rôznych diét, potravinových doplnkov, detoxikačných kúr a liekov zaručujúcich chudnutie. Bombastická reklama sa valí z každej strany a sľubuje zázračné schudnutie bez akejkoľvek námahy. Našťastie pre predajcov (a na nešťastie pre spotrebiteľov) potravinové doplnky nepodliehajú dôkladnému schvaľovaniu a kontrole účinnosti. Mnohé z týchto produktov nikdy neboli podrobené vedeckému skúmaniu, a teda netušíme, či sú naozaj účinné. Veľa látok, ktoré sa propagujú na chudnutie, v skutočnosti tento účinok nemá.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 2/2023. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

prof. Alexander V. Sirotkin, DrSc.
Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre