Čistenie inteligentnou hrdzou

Inteligentná hrdza by raz mohla pomôcť vytiahnuť znečisťujúce látky z vodných tokov. Výskumníci doplnili častice oxidov železa, známych ako hrdza, lepkavými molekulami, ktoré sa zachytávajú na estrogén a podobné hormóny vo vzorkách vody. Magnet potom dokáže z vody odstrániť častice aj zachytené znečisťujúce látky, uviedol… pokračuj

Rozklad večných chemikálií

Perfluórované a polyfluórované látky (PFAS), ktoré sa nachádzajú v nepriľnavých panviciach, vodoodpudivých tkaninách a obaloch potravín, majú veľmi silnú väzbu medzi atómami uhlíka a fluóru. Vďaka tomu sa nerozkladajú a hovorí sa im aj večné chemikálie. Väčšina spôsobov degradácie PFAS si vyžaduje intenzívny tlak –… pokračuj

Robotický čistič pláže

Na zber malého plastového odpadu z povrchových vrstiev pláží môže slúžiť diaľkovo ovládané robotické vozidlo BeBot. Na plážach celého sveta sa čoraz častejšie stretávame so znečistením – ide najmä o uzávery plastových fliaš aj celé fľaše, slamky, obaly rôznych pochutín, škatuľky od cigariet či iné… pokračuj