Sviatok otvorenej vedy

Koncom septembra sa v Madride konala konferencia Open Science Fair. Účastníci z celého sveta predstavili novinky z oblasti otvorenej vedy.

Francúzi napríklad priniesli open source nástroj Matilda, perspektívny otvorený ekvivalent predplácaných bibliometrických databáz. Diskutovalo sa aj o programoch na podporu otvoreného publikovania, o tom, ako do ekosystému otvorenej vedy zapadá umelá inteligencia (napr. nástroj SciSpace na vytvorenie prehľadu vo veľkom objeme literatúry) a o cestách, akými úžitok z poznania preniesť do života.

Zdravé srdcia v meste

Lekár a vedec Manuel Franco opísal svoje skúsenosti z projektu Heart Health Hoods, na ktorom spolupracovali odborníci na zdravotníctvo, geografiu, sociálne vedy aj občania Madridu. Skúmali, ako vplývajú fyzické a spoločenské faktory bydliska na správanie obyvateľov (dostupnosť kvalitnej stravy, pohyb, alkohol, fajčenie a pod.) a ich kardiovaskulárne zdravie. Obyvatelia chudobných štvrtí sa dožívali v priemere až o sedem rokov menej ako ľudia v bohatých štvrtiach. M. Franco zdôraznil, že hoci opatrenia na zlepšenie zdravia navrhoval už skôr, práve metódy občianskej vedy a blízky kontakt s ľuďmi umožnili jeho tímu získať pozornosť verejnosti a priestor v médiách. Až potom ho politici začali sami pozývať k stolu, počúvať vedecké argumenty o zlepšovaní prostredia v mestách pre zdravie obyvateľov a zapracovávať ich do politík.

Nová platforma VERA

Občianska veda už dlho úspešne prekvitá v prírodných vedách. Napríklad v Spojenom kráľovstve majú organizácie pre pozorovanie vtáctva viac členov ako politické strany, no v spoločenských a humanitných vedách zatiaľ participatívne metódy výskumu nie je vidieť príliš často. Práve tam však môže mať aktívne zapojenie verejnosti do výskumu významný dosah a potenciál nielen získať nové poznatky, ale docieliť aj praktické zmeny k lepšiemu. Na podporu takýchto projektov v Európe vznikla VERA, platforma občianskej vedy pre spoločenské a humanitné odbory s ambíciou premostiť medzeru medzi vedou, neziskovými organizáciami a verejnosťou.
Na platforme VERA si možno prezerať existujúce projekty alebo založiť vlastný projekt, prezentovať ho, hľadať financovanie a možných spolupracovníkov. Systém uľahčuje kontakt medzi účastníkmi, dokáže vytvoriť odporúčania na vedcov s podobnými záujmami, je prepojený s nástrojmi uľahčujúcimi prácu s dátami a s európskou platformou EU-Citizen.Science.
Zatiaľ sa dá na platforme vidieť skupina pilotných projektov, napríklad španielsky projekt AGORAge venovaný aktívnemu starnutiu a zapájaniu seniorov do spoločenských vzťahov, taliansky projekt o využití majetku skonfiškovaného mafii na spoločensky prospešné účely, francúzskotaliansky projekt o filozofii tanca, projekt mapovania prístupných priestorov s hendikepovanými občanmi alebo nemecký projekt o komunikácii migrantov cez Atlantický oceán v 19. a 20. storočí. Veríme, že ich rozmanitosť inšpiruje ďalších tvorcov a nepotrvá dlho, kým na platforme uvidíme aj projekt zo Slovenska.

Vedecká knižnica CVTI SR
Foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.