Týždeň otvoreného prístupu

Týždeň otvoreného prístupu alebo Open Access Week je príležitosťou predstaviť prínosy otvorenej vedy a otvoreného prístupu nielen pre vedu a vedcov, ale aj pre spoločnosť.

Foto Flickr/Hanne Pearce, CC BY-NC 2.0

Podujatie má potenciál inšpirovať vedcov, politikov či inštitúcie k rozširovaniu ideálov otvorenej vedy a presadzovaniu otvoreného prístupu ako nového štandardu vo vede a výskume. Koná sa každý rok na celom svete posledný týždeň v októbri a zameriava sa na otvorený prístup a súvisiace témy. Medzi typické aktivity patria prednášky, semináre, sympóziá alebo vyhlásenie mandátov otvoreného prístupu či iných míľnikov v tejto oblasti.
Vznik hnutia otvoreného prístupu sa spája s výrazným nárastom nákladov na zabezpečenie prístupu k vedeckej literatúre, ako aj s technologickým rozvojom a dostupnosťou internetu. Otvorený prístup znamená bezplatný, okamžitý online prístup k publikáciám v elektronickej forme.

Z histórie

Týždeň otvoreného prístupu má korene v Národnom dni podpory otvoreného prístupu (National Day of Action for Open Access), organizovanom 15. februára 2007 v USA. V roku 2008 bol 14. október vyhlásený za Deň otvoreného prístupu (Open Access Day) a podujatie sa stalo celosvetovou udalosťou. V roku 2009 sa rozšírilo na celý týždeň a od roku 2011 sa koná každý rok vždy posledný týždeň v októbri.
V počiatkoch si organizácie samy určovali témy, ale od roku 2012 vyhlasujú oficiálnu tému organizátori – organizácia SPARC a poradný výbor (Open Access Week Advisory Committee) na oficiálnej stránke podujatia. Oficiálny hashtag podujatia je #OAweek.

Hlavná téma 2023

Ilustrácia www.openaccessweek.org

Tohtoročná téma bola vyhlásená v apríli 2023 a doslova znie: Komunita nad komercializáciou (Community over Commercialization) alebo voľnejšie povedané: Prioritou je komunita, nie komercia. Výzva podporuje úprimný dialóg o tom, ktoré prístupy k otvorenej vede a vzdelávaniu stavajú do popredia prospech verejnosti a vedeckej komunity a ktoré uprednostňujú komerčné ciele.
Uprednostnenie komerčných záujmov pred záujmami spoločnosti, ktorým sa veda a výskum snažia slúžiť, vedie k vzniku mnohých problémov. Týždeň otvoreného prístupu poskytuje všetkým zúčastneným príležitosť diskutovať aj o otázkach, ktoré sú špecifické pre ich prostredie, napríklad: Čo sa stráca, keď proces tvorby poznatkov ovláda neustále sa zmenšujúci počet korporácií namiesto vedcov? Aká je cena obchodných modelov, ktoré posilňujú extrémnu mieru zisku? Môže komercializácia vedeckého publikovania vôbec fungovať v prospech verejného záujmu?
Týždeň otvoreného prístupu 2023 sa koná od 23. do 29. októbra, ale organizátori môžu usporiadať diskusie a podujatia pri vhodnej príležitosti počas celého roku a rovnako môžu prispôsobiť tému a aktivity miestnemu kontextu. Organizátori môžu sprístupniť informácie o svojich podujatiach na stránke www.openaccessweek.org, kde tiež nájdu pripravené grafiky a obrázky promujúce podujatie, vyhlásenie v rôznych jazykoch (vrátane slovenčiny), ako aj blog s novinkami a príspevkami.

Podujatie na Slovensku

Na Slovensku sa Týždňa otvoreného prístupu zúčastňujú viaceré inštitúcie – zvyčajne akademické knižnice, ktoré organizujú rôzne aktivity pre svojich používateľov, ale aj širšiu verejnosť. Jednou z nich je aj Kontaktná kancelária pre otvorený prístup, ktorá tento rok plánuje webinár so zástupcami občianskej vedy na Slovensku a webinár o diamantových časopisoch – viac informácií o týchto a ďalších aktivitách kancelárie nájdete na stránke otvorenaveda.cvtisr.sk.

Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.