Žrebovali sme výhercov júnových súťaží

V júni sme pre vás pripravili niekoľko súťaží. V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Čoho jednotkou je becquerel (Bq), nachádzajúci sa medzi odvodenými jednotkami si a pomenovaný na počesť vedca henriho Becquerela? Správnu odpoveď, že je to jednotka intenzity rádioaktivity, uviedla aj výherkyňa Anna Nociarová z… pokračuj

Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA. Ak nám do 31. augusta 2017 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo je metylácia? zaradíme vás do žrebovania o dve knihy Marka Hendersona Genetika. 50 myšlienok, ktoré by ste mali poznať. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava

Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA. V rubrike Objavy a vynálezy máte možnosť počas celého roku súťažiť. Na konci každého článku nájdete otázku. Z vašich správnych odpovedí vyžrebujeme každý mesiac jedného výhercu, ktorý získa knihu Pera Romanillosa Najväčšie objavy ľudstva, ktoré spôsobila náhoda od vydavateľstva IKAR/Príroda. Júlová otázka Čo je neutrónová hviezda? Svoje odpovede posielajte do… pokračuj

Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA. Ak nám do 31. júla 2017 pošlete správnu odpoveď na otázku: Čo je conching? zaradíme vás do žrebovania o dve knihy Petra Szolcsányiho Súkromný život molekúl. Vaše odpovede čakáme na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovali sme výhercov májových súťaží

V máji sme pre vás pripravili niekoľko súťaží. V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Čoho bohom bol rímsky boh Vulkán, na počesť ktorého Charles Goodyear pomenoval proces vulkanizácie? Správnu odpoveď, že bol bohom ohňa, uviedol aj výherca Roman Ocelník z Rožňavy. V rubrike Čítanie z novej… pokračuj

Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA. V rubrike Objavy a vynálezy máte možnosť počas celého roku súťažiť. Na konci každého článku nájdete otázku. Z vašich správnych odpovedí vyžrebujeme každý mesiac jedného výhercu, ktorý získa knihu Pera Romanillosa Najväčšie objavy ľudstva, ktoré spôsobila náhoda od vydavateľstva IKAR/Príroda. Júnová otázka Na počesť Henriho Becquerela sa medzi odvodenými jednotkami SI nachádza… pokračuj

Súťaž

Ak nám do 30. júna 2017 pošlete správnu odpoveď na otázku: Akým spôsobom štartovali klzáky? zaradíme vás do žrebovania o tri knihy Tibora Koteka Lietanie nad Novohradom. Vaše odpovede čakáme na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovanie výhercov aprílových súťaží

V apríli sme pre vás pripravili niekoľko súťaží. V rubrike Objavy a vynálezy sme vám dali otázku Aký druh žiarenia je mikrovlnné žiarenie? Správnu odpoveď, že ide o elektromagnetické žiarenie, uviedla aj výherkyňa Emília Hašková z Hliníka nad Hronom. V rubrike Čítanie z novej knihy sme sa vás pýtali Z… pokračuj

Súťaž

SÚŤAŽ SKONČILA. Ak nám pošlete do 31. mája 2017 správnu odpoveď na otázku: Čo je endemit? zaradíme vás do žrebovania o tri sady kníh o vede a technike. Vaše odpovede čakáme na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Žrebovanie výhercov marcových súťaží

V marci sme pre vás pripravili niekoľko súťaží. Správnu odpoveď na otázku Ktoré dva prvky periodickej sústavy sú pomenované po slávnych ženách? nám poslali aj študenti Strednej odbornej školy vo Svite. Správne uviedli, že ide o prvky meitnérium a curium a získali tak možnosť zúčastniť sa na exkurzii na Katedre… pokračuj