Jedna horúčava, odlišné následky

Ilustračné foto Pixabay

V posledných rokoch ovplyvnili vlny horúčav aj krajiny s tradične chladným podnebím. Socioekonomický dosah horúčav však môže byť pre  rôzne krajiny odlišný. Závisieť to bude od toho, do akej  miery sú vystavené tomuto typu rizika a ako sú schopné prispôsobiť sa klimatickej zmene. V článku vydanom v Nature Communications vedci porovnali dva scenáre globálneho otepľovania – s teplotným vzrastom o 1,5 °C a o 2 °C – a následky výsledných vĺn horúčav na spoločenstvá s buď vyšším, alebo  nižším socioekonomickým vývojom. Vedci vypočítali pravdepodobnosť  výskytu extrémnych vĺn horúčav v rôznych častiach sveta pri dvoch scenároch otepľovania s ohľadom na súčasné klimatické podmienky. Zistili, že  aj keď extrémne vlny horúčav nastanú všade vo svete v oboch scenároch  otepľovania, už polstupňový nárast teploty – z 1,5 °C na 2 °C – by viedol k radikálnemu nárastu extrémnych teplôt v Afrike, na Strednom východe,  ako aj v častiach Juhovýchodnej Ázie a Latinskej Ameriky. Prudký nárast  populácie v týchto regiónoch spolu s nízkou úrovňou socioekonomického vývinu robia krajiny týchto území bezbrannými pred následkami  horúčav. Štúdia dokonca naznačuje, že populácie v týchto oblastiach  budú vystavené väčšiemu riziku vĺn horúčav pri scenári otepľovania o 1,5 °C, než by boli populácie v rozvinutých krajinách pri 2 °C scenári.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre