Krehké európske obilniny

Tvrdnutie obilnín je biofyziologický proces, pri ktorom získavajú oziminy odolnosť proti nízkym teplotám, aby mohli prežiť mrazy počas zimného spánku. Nová štúdia Spoločného výskumného centra Európskej únie (JRC) však ukázala relatívne slabú odolnosť väčšiny plodín Európskej únie s výnimkou častí Fínska, Švédska a pobaltských štátov. Problémom je, že v mnohých oblastiach začalo tvrdnutie obilnín až v prvej polovici novembra minulého roku, pričom v druhej polovici tohto mesiaca výskumníci zaznamenali rozsiahle mäknutie, spôsobené nezvyčajne teplým počasím. Na začiatku decembra sa situácia mierne zlepšila, no tvrdnutie zimných obilnín je už aj tak výrazne oneskorené. To predstavuje veľké nebezpečenstvo, keďže prísun chladného vzduchu by mohol spôsobiť v oblastiach s neprítomnosťou snehovej pokrývky a nízkou odolnosťou ozimín proti mrazu veľké škody.

JK

Foto pixabay

Komentáre