Prví umelci v Európe

Presné datovanie nástenných malieb v španielskych jaskyniach posunulo ich zrod pred príchod anatomicky moderných ľudí druhu Homo sapiens, čiže sapientov, do Európy.

Vykreslenie malieb na Paneli 78 v jaskyni La Pasiega. Rebríkový symbol vznikol pred vyše 64-tisíc rokmi, vek obrazov zvierat a ostatných symbolov je nejasný, kredit Breuil et al.

Človek neandertálsky (Homo neanderthalensis) je ako druh starý približne pol milióna rokov. Očividne sa vyvinul v západnej Eurázii z dcérskych druhov človeka vzpriameného (Homo erectus), ako boli človek heidelberský (Homo heidelbergensis) a človek predchodca (Homo antecessor). Koncom 19. a začiatkom 20. storočia sa stal prvým druhom praľudí, ktorí vstúpili do povedomia širšej verejnosti. Stelesnili v ňom hrubého a brutálneho tvora. Lenže známych druhov z ľudského rodu Homo pribúdalo, a to isté platilo aj o predľuďoch, najmä australopitekoch. (Ako najpravdepodobnejšie sa javí, že počiatočné formy rodu Homo sa vyvinuli z určitého druhu australopiteka pred 3 až 2,5 milióna rokmi.) Kvôli viacerým znakom sa neandertálci čoraz väčšmi začali javiť ako náš sesterský druh. Napokon sapienti sa po migrácii z Afriky v západnej Ázii a v Európe miešali s neandertálcami. Doteraz o tom svedčí niekoľko percent neandertálskej DNA v našom vlastnom genetickom základe.

Krok bližšie k nám

Migrácia sapientov z čierneho kontinentu na Blízky východ sa začala už pred takmer 200-tisíc rokmi (Quark, 2/018). Na území Európy sú však spoľahlivo doložení až po dobe pred 50-tisíc rokmi. Ich stopy sa sčasti prekrývajú so stopami neandertálcov, pôvodných Európanov. Obidva druhy takmer určite spolunažívali tisícročia a miešali sa. Neandertálci však opustili scénu, no sapienti na nej zostali, až napokon osídlili celý svet. Objavili sa aj názory o genocíde neandertálcov sapientmi. Skutočnosť však bola asi prozaickejšia. Populačná hustota neandertálcov bola oveľa nižšia ako sapientov, nikdy ich nebolo veľa, a tak sa mohli asimilovať. Neandertálci používali jednoduchšie kamenné a iné nástroje, zatiaľ známu výnimku tvorí jeden typ zložitých nástrojov, tzv. châtelperronianská industria, ale mohli ho prevziať od sapientov. Diskutuje sa o ich rečových schopnostiach a či zvládali symbolické myslenie a vyjadrovanie. Tak či onak, vžilo sa presvedčenie o tom, že ich intelektuálne vlastnosti a z nich odvodený spôsob obživy, sociálny život, používané technológie a celkove kultúra boli menej vyvinuté ako pri sapientoch. Ak však teraz nové výskumy zo Španielska ukazujú, že neandertálci vytvárali jaskynné maľby, navyše celosvetovo najstaršie známe, približuje ich to o ďalší významný krok k nášmu profilu.

Jaskyňa La Pasiega, sekcia C. Stena s maľbami, ktoré pochádzajú spred vyše 64-tisíc rokov. Tvorcami boli neandertálci, foto P. Saura.

Datovanie malieb

Datovanie nástenných malieb z troch jaskýň v Španielsku, využívajúce presnú a spoľahlivú uránovú-tóriovú metódu, totiž kladie tieto umelecké výtvory do doby pred viac ako 64-tisíc rokmi. To je približne 15- až 20-tisíc rokov pred odborným konsenzom o časovaní príchodu sapientov do Európy. Maľby vytvorené použitím červenej (okrom) a čiernej farby zobrazujú zvieratá, ich skupiny či čriedy, bodky a iné geometrické znaky, dookola omaľované dlane a ich odtlačky. Dopĺňajú ich rytiny. Nevyhnutný záver je, že ich tvorcovia jednoznačne mysleli symbolicky. A to veľmi podobným spôsobom ako my sami. Predmetný výskum uskutočnil štrnásťčlenný medzinárodný tím. Spoločne ho viedli Dirk Hoffmann z Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu v nemeckom Lipsku a Chris Standish s Alistairom Pikeom Southamptonskej univerzity vo Veľkej Británii. Výsledky uverejnili v prestížnom vedeckom časopise Science. Týkali sa skalných malieb v jaskyni La Pasiega na severovýchode, v jaskyni Maltravieso na západe a napokon v jaskyni Ardales na juhozápade Španielska. Vedci datovali vyše 60 vzoriek z uhličitanových minerálov, ktoré sa usadili na povrchu malieb. Namerané hodnoty tak odrážajú minimálny vek malieb.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 04/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Podľa Science, Science Advances a z komuniké Inštitútu Maxa Plancka pre evolučnú antropológiu a Southamptonskej univerzity spracoval
Zdeněk Urban