Šikovní neznámi predkovia

Ako hlboko v čase už fungovalo tzv. sofistikované ľudské správanie? Výskumy z Izraela a Nemecka dokladajú takýto spôsob myslenia a správania sa praľudí, pravdepodobne však nie našich priamych predkov, oveľa skôr, ako sa doposiaľ predpokladalo.

Miesto archeologického náleziska Gešer Benot Jaˈakov v údolí Hula v severovýchodnom Izraeli, kredit Tel Aviv University

Medzi prejavy vyššieho ľudského konania patria výroba zložitejších úžitkových artefaktov, doklady symbolického myslenia ako abstraktné či figuratívne výtvarné prejavy a priame či nepriame dôkazy a náznaky systematickej spolupráce a komplexných sociálnych sietí nad rámec prostého skupinového spolužitia.

Hľadanie odpovedí

Väčšina vedcov si myslí, že toto všetko sa objavilo až u nášho druhu Homo sapiens čiže sapientov, navyše až v pokročilejšej fáze evolúcie a po jeho migrácii z africkej kolísky do Eurázie, teda približne v poslednom stotisíci rokov. Prečo v rode Homo až u nášho druhu a prečo až v tomto čase?

Geochemicky testované acheuléenske pästné kliny z náleziska Gešer Benot Jaˈakov. Šípky ukazujú miesta odberu vzoriek, kredit Tel Aviv University.

Na prvú otázku sa zvyčajne odpovedá špecifickými zmenami nášho mozgu. Vedci sa domnievajú, že mohlo ísť napríklad o genetickú mutáciu, silnejšiu aktiváciu dovtedy málo využívaných génov alebo prestavbu mozgových centier či sietí neurónov. Tieto zmeny umožnili symbolické myslenie a článkovanú reč, čo zasa pomohlo spolupráci v skupinách našich priamych predkov. Odpoveď na druhú otázku pripúšťa, že k tomu mohlo dôjsť následkom kríženia sapientov po ich masovej migrácii z Afriky s neandertálcami na západe a denisovanmi na východe Eurázie, ktoré doložili analýzy pravekej i modernej DNA, a možno aj s ešte archaickejšími ľudskými druhmi v Afrike či Eurázii (aj to naznačujú analýzy DNA).

Nejasná identita sofistikovanosti

Je to ale pravda? Naozaj sa sofistikované ľudské správanie rozvinulo až s pokročilejšími pravekými sapientmi? Nedávne objavy sapientných fosílií v Maroku posunuli vznik nášho druhu do doby pred viac ako 300-tisíc rokmi, čiže do stredného pleistocénu. To sa prekrýva s datovaniami niektorých afrických nálezov (napr. zdobených či inak umelo upravených škrupín pštrosích vajec a ulít mäkkýšov), ktoré naznačujú sofistikované myslenie a správanie už vtedajších praľudí. Zatiaľ však nie je jasné, kto ich vytvoril, pretože sa pri nich doteraz nenašli fosílie umožňujúce spoľahlivo spojiť tieto doklady s konkrétnym členom ľudskej evolučnej línie.

Nálezová situácia obojstranne zašpicatenej palice vrhanej pri love zo Schöningenu, kredit Annemieke Milks et al./Public Library of Science ONE

Nemuseli to byť práve sapienti. Mementom je nedávny objav afrického člena ľudského rodu Homo zo stredného pleistocénu (spred 335- až 236-tisíc rokov) pomenovaného Homo naledi. Mal síce malý mozog blízky šimpanziemu, no podľa viacerých náznakov sa správal sofistikovane. V súvislosti s Homo naledi je však veľa sporov. Podobne malé mozgy mali viacerí členovia rodu Homo, ako skorší Homo habilis a Homo ergaster či ďalšie fosílie z úsvitu rodu Homo, aj neskorší Homo floresiensis, a napokon ani niektorí Homo erectus nemali až taký veľký mozog. Skutočne bol väčší objem mozgu kľúčovým faktorom vo vývoji sofistikovanosti správania? Najnovšie tieto otázniky akcentovali dva výskumy v Izraeli a Nemecku.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 9/2023. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

Zdeněk Urban

Komentáre