Úskalia skloňovania cudzích mien

Slovenčina je prevažne flektívny jazyk. Vzťahy medzi slovami vo vete sa v nej vyjadrujú súborom prípon: ohybné slovné druhy ako podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú, slovesá sa časujú. Skloňujeme aj cudzie slová vrátane vlastných mien (rodných mien i priezvisk), pričom intuitívne… pokračuj

Čo znamená apelativizácia

V roku 1908 kúpil podnikateľ William Hoover patent na výrobu prevratného vynálezu – vysávacieho stroja – a v roku 1929 jeho spoločnosť The Hoover Company prišla na trh s prvým elektrickým tyčovým vysávačom. Spoločnosť neskôr začala vyrábať aj ďalšie domáce spotrebiče, avšak meno Hoover sa pevne spojilo… pokračuj

Pôvod niektorých frazeologických spojení

Vyhlásenie núdzového stavu v čase šírenia ochorenia COVID-19 prinieslo zvýšenie trestných sadzieb pre páchateľov, ktorí sa počas tohto obdobia dopustili trestných činov, a v tlači sa začali spomínať drakonické tresty. Aj tým, ktorí sa s výrazom drakonické tresty stretli po prvý raz, môže byť z kontextu jasné, že… pokračuj

Používanie predpôn poli-/poly- a dys-/dis-

Do redakcie časopisu Quark prišla otázka stáleho čitateľa, ktorý mal pochybnosti o pravopise slova poliklinika s mäkkým i v prvej časti poli-. Odpoveď, prečo sa zložené slovo poliklinika píše s mäkkým i po l, spočíva v pôvode tohto slova. V Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (Ľ. Králik, 2015, s. 455) sa dozvieme,… pokračuj

Je autonómny automobil naozaj nezávislý?

Prvým automobilom so spaľovacím motorom bolo trojkolesové vozidlo so železno-drevenou konštrukciou bez strechy a s pákovým ovládaním smeru i rýchlosti, pripomínajúce skôr bričku bez záprahu. Jeho konštruktér Nemec Karl Benz si ho dal v roku 1886 patentovať pod názvom kočiar bez koní poháňaný benzínovým motorom.… pokračuj

Písanie veľkých písmen v astronomickej terminológii

Hoci o slnku vieme veľa, zďaleka nie všetko. A niekedy nás dokáže zaskočiť aj taká banálna otázka, ako je písanie slova slnko/Slnko. Nebeské teleso vyžarujúce svetlo a teplo sa v súčasnej spisovnej slovenčine nazýva slnko. Pôvodnejší názov slnce (staroslovienske slъnьce), ku ktorému v 17. storočí pribudlo synonymum slnko, sa… pokračuj

Niektoré nesklonné podstatné mená

Preberanie cudzích slov je zložitý proces a dokonca ani pri podobných slovách neprebieha zakaždým rovnako. Dnes sa zameriame na cudzie výrazy, ktoré si v našej slovnej zásoby našli miesto napriek tomu, že prešli len miernym zdomácňovacím procesom (prípadne zostali v pôvodnej podobe) a sú nesklonné.… pokračuj

Písanie zložených podstatných a prídavných mien

Do nášho jazyka neustále pribúdajú zložené slová s prvou časťou, tzv. prefixoidom, polopredponou, cudzieho pôvodu, napríklad anti- (antihmota, antivírusový), auto- (autoimunita, autoportrét, autoimunitný), bio- (bioolej, bioprodukt, biochov, biopotraviny, bioovocie, biomäso, biopotravinový), eko- (ekosystém, ekoturistika, ekofilm, ekokampaň, ekokoža, ekotyp, ekopríspevok), euro- (eurominca, europoslanec, europarlament), ex- (exmanžel,… pokračuj

Správne používanie slova rúško

V posledných týždňoch sa v dôsledku pandémie koronavírusu zmenil náš život, svet sa zastavil a my všetci sme sa museli prispôsobiť novej situácii. Jedným z opatrení na zabránenie šírenia vírusu sa stala nevyhnutnosť nosenia ochrany tváre a jej pomenovanie bolo dôvodom viacerých otázok, ktoré prišli… pokračuj