Kontaminácia alebo neželané kríženie väzieb v slovenčine

O nevhodnom spájaní predložiek s rozličnou väzbou sa v časopise Quark už písalo (M. Považaj: Používanie viacerých predložiek vedľa seba, Quark 1/2017). Pripomeňme si, že v príspevku sa spomínali spojenia typu fotografie vytvorené pred, počas a po pretekoch, v ktorých sa nevhodne dostáva k sebe viacero predložiek s rozličnou väzbou (predložka pred sa spája s inštrumentálom – pred pretekmi, predložka počas s genitívom – počas pretekov a predložka po má väzbu s lokálom – po pretekoch), pričom sa spájajú s podstatným menom iba v jednom tvare (pretekoch).… pokračuj

Skloňovanie slov so zakončením na -us

Medzi slovami cudzieho pôvodu si v našom jazyku našli miesto početné slová zakončené na -us. Ich domovom sú latinčina a gréčtina. Stretáme sa s nimi v rozličných komunikačných sférach, mnohé sa používajú ako termíny v rozmanitých oblastiach. Stačí spomenúť slovo rádius, ktorým sa v geometrii… pokračuj

Ako čítame a skloňujeme desatinné čísla

Číslovky nám neraz zamotajú hlavu. Niekedy máme problémy s ich pravopisom, napr.  zamieňame si základné číslovky s radovými (výber z ôsmich jedál – oslava ôsmych narodenín), ale azda najviac problémov nám spôsobujú desatinné či zlomkové čísla. Pokúsime sa vniesť do tejto problematiky viac svetla z hľadiska ich čítania a… pokračuj

Používanie slova epický

Podobne ako odievanie, aj jazyk istým spôsobom podlieha móde. Akoby z ničoho nič sa niektoré slovo, prípadne slovné spojenie či fráza, dostane na výslnie a väčšina ľudí, najmä mladých, sa usiluje zaradiť ho do svojej aktívnej slovnej zásoby. Spravidla tým chcú naznačiť, že sú IN,… pokračuj

Čo sme robili, kým sme nevenčili

Aj vy svojho psa venčíte? Možno neviete, že v skutočnosti (aspoň slovne) ho ozdobujete vencom. Takýto význam má totiž sloveso venčiť v slovenčine. Vzniklo zo slova veniec a používa sa napríklad v spojeniach starovekí kňazi sa venčili tisom a vavrínom, staré podobizne venčia zelené brečtany.… pokračuj

Úskalia skloňovania cudzích mien

Slovenčina je prevažne flektívny jazyk. Vzťahy medzi slovami vo vete sa v nej vyjadrujú súborom prípon: ohybné slovné druhy ako podstatné mená, prídavné mená, zámená a číslovky sa skloňujú, slovesá sa časujú. Skloňujeme aj cudzie slová vrátane vlastných mien (rodných mien i priezvisk), pričom intuitívne… pokračuj

Čo znamená apelativizácia

V roku 1908 kúpil podnikateľ William Hoover patent na výrobu prevratného vynálezu – vysávacieho stroja – a v roku 1929 jeho spoločnosť The Hoover Company prišla na trh s prvým elektrickým tyčovým vysávačom. Spoločnosť neskôr začala vyrábať aj ďalšie domáce spotrebiče, avšak meno Hoover sa pevne spojilo… pokračuj

Pôvod niektorých frazeologických spojení

Vyhlásenie núdzového stavu v čase šírenia ochorenia COVID-19 prinieslo zvýšenie trestných sadzieb pre páchateľov, ktorí sa počas tohto obdobia dopustili trestných činov, a v tlači sa začali spomínať drakonické tresty. Aj tým, ktorí sa s výrazom drakonické tresty stretli po prvý raz, môže byť z kontextu jasné, že… pokračuj

Používanie predpôn poli-/poly- a dys-/dis-

Do redakcie časopisu Quark prišla otázka stáleho čitateľa, ktorý mal pochybnosti o pravopise slova poliklinika s mäkkým i v prvej časti poli-. Odpoveď, prečo sa zložené slovo poliklinika píše s mäkkým i po l, spočíva v pôvode tohto slova. V Stručnom etymologickom slovníku slovenčiny (Ľ. Králik, 2015, s. 455) sa dozvieme,… pokračuj