Ako sa zorientovať v diétach?

V siedmom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Katarína Babinská z Lekárskej fakulty UK v Bratislave o alternatívnych formách výživy. Alternatívne formy výživy mnohí poznáme skôr pod názvom diéty – paleolitická diéta, ryžová diéta či keto diéta – ich zoznam… pokračuj

Kuchyňa neskorého stredoveku

V šiestom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Katarína Nádaská z Archívu Staré Mesto Bratislava a Centra celoživotného vzdelávania EU v Bratislave o stredovekej kuchyni. Stredoveká kuchyňa nebola vôbec chudobná na suroviny. Bola pestrofarebná a používalo sa v nej mnoho… pokračuj

Netradičné zdroje potravín

V piatom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Eva Ivanišová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre o alternatívnych zdrojoch potravín. Potravinové a poľnohospodárske systémy sú v súčasnosti výrazne ovplyvňované faktormi, ktoré ohrozujú ich budúcu udržateľnosť. Naproti tomu rastúca… pokračuj

Sedavý spôsob života a zdravie

Vo štvrtom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Boris Bajer z Centra výživy a tréningu o vplyve sedavého spôsobu života na naše zdravie. Sedavý spôsob života je fenoménom súčasnosti a hlboko zasahuje do zdravotného stavu nášho organizmu. Mnoho ľudí tento… pokračuj

Vplyv výživy na zdravie človeka

V treťom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Adela Penesová z Biomedicínskeho centra SAV o vzťahu výživy a zdravia človeka. Súčasná pandémia, ktorú spôsobil koronavírus, a s ňou súvisiace obmedzenia majú dosah na sociálny život, stravovacie návyky, možnosti športovať, a… pokračuj

Chemická bezpečnosť potravín

V druhom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Peter Šimko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave o súčasných aspektoch chemickej bezpečnosti potravín. Problematiku bezpečnosti potravín vníma v súčasnosti spotrebiteľ veľmi citlivo, a to aj v dôsledku neustále… pokračuj

Dejiny písané Zemou

V marcovej vedeckej kaviarni sa dozviete, ako geologické procesy ovplyvňovali a doteraz vplývajú na naše dejiny. Hosťom podujatia bude Peter Bačík z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Ústavu vied o Zemi SAV. Mnohé udalosti, ktoré považujeme za ľudský zásah do dejín, boli často iba… pokračuj

Budúcnosť cereálnych potravín

V prvom diele špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o potravinách hovorí Tatiana Bojňanská z Ústavu potravinárstva SPU v Nitre o budúcnosti cereálnych potravín. Vo svojej prednáške objasňuje vedecké koncepty poukazujúce na potenciál v celom reťazci výroby potravín z obilnín. Dostatok potravín považujeme za… pokračuj

Krása baktérií na molekulárnej úrovni

Spóry môžu byť pre človeka nebezpečným zdrojom chorôb a infekcií, no zároveň dokážeme pre ne nájsť využitie v biotechnológiách a potravinárstve. O tom, ako spóry vznikajú, ktorý spôsob ich využitia je bezpečný, ako funguje tento komplexný proces a kam až siaha výskum, sa dozviete viac… pokračuj