Možnosť štúdia a výskumu v Rakúsku

Do 15. októbra sa môžu uchádzať vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied o štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na štúdium a výskum v Rakúsku. Okrem štipendií Ernsta Macha pre doktorandov, výskumných štipendií pre postdoktorandov, štipendií pre diplomantov sa môžu doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci uchádzať priebežne o štipendiá na krátkodobé pobyty v trvaní 1…

10 x NAJ za rok 2014

Už po šiesty raz zostavil Medzinárodný inštitút pre výskum organizmov (International Institute for Species Exploration – IISE) na základe ankety zoznam desiatich najvýznamnejších objavov v biológii za predchádzajúci rok. Takmer každý deň prichádzajú správy o nejakom novom organizme, živočíchovi či rastline, ktorú vedci objavili. Je okolo toho vždy veľká sláva. Žiaľ, už oveľa menej sa hovorí o organizmoch, ktoré vymierajú skôr, než…

Úplné zatmenie Mesiaca

Po štvorročnej prestávke budeme mať možnosť opäť uvidieť úplné zatmenie Mesiaca, a to v pondelok 28. septembra 2015 v skorých ranných hodinách. V prípade priaznivého počasia bude možné celý priebeh zatmenia Mesiaca pozorovať aj na Slovensku. Motiváciou môže byť skutočnosť, že na ďalšie zatmenie si budeme musieť počkať tri roky až do 27. júla 2018, ktoré bude najdlhším úplným zatmením v tomto…

Asfalt či betón? Plast!

V čase, keď už aj na Slovensku sa začína uvažovať o cestách z betónu, Holanďania si kladú otázku, prečo by nemohli byť cesty vyrobené z ľahko nahraditeľných plastových dielov. Zlepšovaním technológií a zdražením ropy sú v súčasnosti náklady na výstavbu asfaltových či betónových typoch povrchov ciest porovnateľné. No povedať jednoznačne, ktorý z nich je pri samotnej stavbe cenovo výhodnejší, nemožno. Experti však jednoznačne…

V septembrovom čísle Quarku, ktorý už nájdete v novinových stánkoch, vás opäť čaká množstvo zaujímavostí, okrem iného sa dočítate aj o:   Populačnej kríze mamutov Tmavom Merkúre Samičkách a fyzike Vesmírnom radare na odpade Vojenskom múzu v bunkri . . . a mnohých ďalších zaújimavostiach Quark si môžete predplatiť aj od júla 2015 na adrese: http://www.quark.sk/?page_id=20  

Tlačí naraz z 10 materiálov

Súčasné 3D tla­čiar­ne tla­čia pre­važ­ne pred­me­ty z plas­tu. Mô­žu tla­čiť po vrstvách pod­ľa prip­ra­ve­né­ho plá­nu, no naj­čas­tej­šie sú ob­me­dze­né na prá­cu s jed­ným ma­te­riá­lom na­raz. No­vá tla­čia­reň vy­tvo­re­ná pra­cov­ník­mi La­bo­ra­tó­ria po­čí­ta­čo­vých vied a ume­lej in­te­li­gen­cie pri MIT mô­že vy­tla­čiť je­den ob­jekt až z 10 ma­te­riá­lov. Tla­čia­reň Mul­ti­fab má tla­čo­vú hla­vu, kto­rá sa pod­stat­nej­šie ne­lí­ši od tých, kto­ré sa pou­ží­va­jú v…

Obhajca bestselleru

Nová generácia jedného zo svetovo najpredávanejšieho automobilu Ford Focus za posledné roky prešla počas pomerne dlhého obdobia viacerými zmenami. Má šancu najnovší model aj naďalej konkurovať na svetových trhoch, alebo éra bestelleru pomaly zapadne prachom? Americkí inžinieri, držiaci sa hesla: čo fungovalo doteraz, bude fungovať aj naďalej siahli na fazónu nového Focusu iba mierne. Samozrejme, aby zachovali ducha spoločnosti, dostal…

Súťaž s portálom vedanadosah.sk​

Rýchla súťaž, rýchla odpoveď rýchla výhra. Odpovedzte na súťažnú  otázku 10. kola: Kde je bližšie zo Slovenska: do vesmíru alebo k moru? Odpoveď na túto otázku a mnoho ďalších zaujímavostí nájdete na portáli http://vedanadosah.cvtisr.sk/ Odpoveď posielajte na odpovednik@quark.sk do 10. 9. 2015. Vyhrať môžete užitočné drobnosti. Tešíme sa na vaše odpovede.  

V tieni citrusov a paliem

V piatok 21. 8. 2015 sa začína v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach ďalšia z plánovaných tematických výstav pod názvom Citrusy a palmy.  Výstava je pripravená v spolupráci s Citrus Klubom Košice a spoločnosťou Slovenské trópy a pre návštevníkov bude v areáli Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej 23 v Košiciach sprístupnená denne do 1. 9. 2015 v čase od 9:00 do 17:00…

Aplikácia na zjedenie

Do slovenských reštaurácií mieri inovatívny systém platenia. Novú mobilnú aplikáciu GexPay v týchto dňoch uvádza na trh rovnomenný slovenský startup.  GexPay je prvá aplikácia, ktorá má ambície vylepšiť systém platieb za stravovacie služby a zjednodušiť poskytovanie stravného vo firmách. GexPay nahrádza klasické stravné lístky elektronickým stravným kreditom tzv. gastrokreditom a výhody z neho majú zamestnanci,  zamestnávatelia aj reštaurácie. Užívatelia mobilnej aplikácie GexPay sa…