Elektronický testovací systém e-Test

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil pre školy nový elektronický testovací systém e-Test, s ktorým začína pracovať viac ako 600 učiteľov – autorov úloh a testov a približne 1 660 škôl. Žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave absolvovali v systéme e-Test test z anglického jazyka   Zavedením nového systému sa tak vytvárajú základné podmienky na postupné zavádzanie elektronického testovania do škôl ako objektívnej, modernej a…

Cena za vedu a techniku 2014

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa udeľovali aj ocenenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a techniky. Vedcov oceňovala aj Slovenská akadémia vied, Slovenská rektorská konferencia, Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a Výbor Slovenských elektrární pre spoluprácu s univerzitami. Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky je udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy…

Európsky deň antibiotík

Penicilín, prvé antibiotikum, objavil Alexander Fleming v roku 1928, väčšina ostatných antibiotík vošla do praxe medzi rokmi 1940 a 1962. Od roku 1962 vedci objavili iba dve nové antibiotické látky. Časť vedcov si myslí, že už sme vyčerpali možnosti, ktoré nám príroda a chémia dali na boj s baktériami a súčasné obdobie nazývajú „post-antibiotická éra“. Zdá sa však, že hoci my sme už narazili…

DOTAZNÍK SO SÚŤAŽOU!

Milí čitatelia, blíži sa nový rok a s ním aj každoročné úpravy v našom – Vašom časopise Quark. Keďže chceme, aby boli prínosom, obraciame sa na Vás, aby ste nám svojím názorom pomohli. Okrem reálnej možnosti ovplyvniť obsah časopisu, sa môžete tiež zapojiť do súťaže o tri hodnotné ceny  - PRENOSNÉ NABÍJAČKY  a piati z vás získajú predplatné Quarku na…

Ktorá bankovka mala najviac núl?

Ak na nejakú otázku nepoznáte odpoveď, napíšte nám. My sa vo vašom mene opýtame odborníkov. Otázka Mariána Luptovca z Rakovej Nárast núl na bankovkách je prejavom znehodnotenia meny. Dejiny peňazí zaznamenali aj také prípady, keď už na bankovkách nebolo miesto pre písanie núl a ich hodnota sa písala slovom. Ak v spoločnosti dochádza k rastu cien tovarov a služieb, hovoríme…

Myšlienkové mapy 2

V októbrovom pokračovaní nášho Klubu tvorivosti sme sa oboznámili s užitočnosťou myšlienkových máp. V rámci tréningov tvorivého myslenia sme myšlienkové mapy dávno využívali. Boli pre mňa, a dúfam aj pre účastníkov kurzov, oveľa užitočnejšie než klasické prezentácie aj klasické poznámky. Ako lektor kurzov metód tvorivého myslenia, na ktorých už predo mnou pôsobili iní prednášajúci, som často používal trik, aby som…

Dievčatá a IT?

Šieste stretnutie slovenských dievčat, ktoré sa neboja technológií a majú záujem o prácu v IT sektore, sa konalo opäť v spoločnosti Microsoft Slovakia s pozitívnym ohlasom. Mýtus, že práca v IT sektore je atraktívna len pre mužov, vyvrátilo už šieste stretnutie stredoškoláčok z bratislavských gymnázií v priestoroch spoločnosti Microsoft Slovakia, aby sa  na podujatí DigiGirlz presvedčili, že ich záľuba v IT nie je výhradou mužského sveta. DigiGirlz je…

Opäť skvelé študentské projekty

Už tradične sa v priebehu Týždňa vedy a techniky na Slovensku schádzajú na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave šikovní žiaci z celého Slovenska so svojimi výskumnými projektami.  Aj tento rok  žiaci základných a stredných škol prezentujú výsledky svojich výskumných projektov z rozličných oblastí vedy a techniky. Podujatie prebieha pod záštitou Prof. Dr. Juraja Hromkoviča, DrSc. a je jedným z hlavných podujatí…

Nová satelitná služba

Eutelsat Broadband uvádza špeciálnu ponuku satelitného širokopásmového internetu – službu tooway™ Infinite, bez obmedzenia spotreby dát. Spoločnosť Eutelsat Broadband dnes na Slovensku oznámila sprístupnenie špeciálnej ponuky služby neobmedzeného internetového pripojenia prostredníctvom satelitného broadbandu, ktorý ponúka pod názvom tooway™ Infinite. Za jediné obmedzenie sa dá považovať režim počas preťaženia siete: Platí zásada Network Management Policy. Ak sa Network Management Policy uplatňuje…

Máte na piatok program?

Ak ešte nemáte na tento piatok (14.11.) program, rezervujte si čas. Centrum vedecko-technických informácii pripravilo na bratislavskej Patrónke pre vás skvelé podujatie: Piatok s fyzikou. Prednášajú: Prof. ing. Peter Ballo, PhD. a Ing. Patrik Novák z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva SAV a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Piatok, 14.11. 2014 o 17.00 je voľný vstup pre verejnosť.